Pri špeciálnej operácii v Košiciach na rekonštrukciu časti lebky použili unikátny titánový implantát

52-ročný pacient po úraze lebky, ktorý utrpel pred tromi rokmi, nemohol viesť plnohodnotný život. Už pri slabšom údere, či tlaku na miesto defektu opakovane upadal do bezvedomia. Tlak na oblasť defektu sa totiž dostával až na mozgové tkanivá v miestach, kde nebola tvrdá bariéra iba koža. Strach z poškodenia tkanív a strach pacienta z možného poranenia mozgu a upadnutia do kómy, ako i strach z prehriatia mozgových tkanív pri slnečnom žiarení v lete, ho jedného dňa dohnali k hľadaniu možností ako svoj stav zlepšiť. 52-ročný pacient navštívil KSaMFCH po tom, čo na internete zistil, že klinika vykonáva v oblasti tváre a lebky regeneračnú a implantologickú medicínu.

„Po dôkladnom vyšetrovaní bolo zistené, že pacient má veľký defekt v oblasti čelovo-spánkovej a temennej. Z komplexného vyšetrenia bolo zistené, že tento stav si vyžaduje individuálny, na mieru vyrobený implantát veľkého rozmeru s možnosťou rekonštrukcie podľa druhostranného topografického miesta,“ konštatoval prednosta KSaMFCH, Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH. 

Pacient s navrhovanou operáciou súhlasil aj napriek hrozbe poranenia žilovo-tepnového systému a krvácaniu do mozgových a okolitých tkanív. Po celkovej príprave bol pacient operovaný za prísnych aseptických kautel v UNLP Košice tímom KSaMFCH na operačnej sále Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. „Operácia prebiehala štandardne, bez predpokladaných komplikácií, ktoré mohli ohroziť úspešný priebeh operačného zákroku,“ potvrdil úspech po takmer 3-hodinovej operácii prednosta KSaMFCH prof. Jenča a doplnil: „Už pár hodín po operácii bol pacient schopný zvládnuť sám základné potreby (toaleta...). V súčasnosti je pacient mobilný, o svoje funkcie sa stará v plnom rozsahu, lokálny nález deformácia lebky je takmer zhodná s druhostrannou konfiguráciou lebky. Pacient už nemá zábranu dotknúť sa rany a nepociťuje tepanie pod kožou v mieste defektu,“ dodal prof. Jenča, ktorý celý operačný zákrok zmanažoval a zrealizoval.

Unikátnosť technologického postupu objasnil Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., spoluriešiteľ grantového projektu z Technickej univerzity v Košiciach:

„Ide o dlhodobú spoluprácu dvoch vedeckých inštitúcií a teda Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výstupom je individuálny implantát vo všetkých detailoch vyrobený a prispôsobený konkrétnemu pacientovi, vyvinutý a vyrobený na báze najnovších technológií a materiálov. Z konštrukčného hľadiska uvedený implantát je unikát, nakoľko ide o škrupinový model vyrobený titánovým synterovaním. Jeho hrúbka je 1,5 mm a v mieste ukotvenia 0,5 mm. Výsledok tejto spolupráce je synergickým efektom dvoch pracovísk lekárskeho zázemia a biomedicínskeho inžinierstva, ktoré sa stretli pri implementácií na operačnej sále. Myslím si, že toto je cesta vzájomných kooperácií medicínskeho a technického sveta pri aplikáciách najnovších materiálov, technológií a príslušných špičkových zariadení.“

Regeneratívna medicína využíva na bunkovej úrovni regeneráciu straty tkanív, avšak pri veľkých defektoch môže byť len podporná. Veľké defekty sú spravidla riešené implantátmi a s precíznou technológiou individuálnymi implantátmi. Kým vo svete sú tieto technológie už zaužívané, na Slovensku je tento postup v štádiu rozvoja. V súčasnosti je táto veda aplikovaná prostredníctvom centier excelentností biomedicínskych technológií UPJŠ a Technickej univerzity v Košiciach.

Výsledkom práce je aplikačný výskum individuálneho, na mieru vyrobeného implantátu pre konkrétneho pacienta.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: