Svetový deň alergie je 8. júl

Svetový deň alergie je 8. júl
Zdroj: bigstockphoto.com

Počet alergikov na celom svete každoročne narastá. Tento trend neobchádza ani Slovensko. Svedčia o tom štatistiky spracovávané Národným centrom zdravotníckych informácií.

Podľa doteraz zverejnených prieskumov sa na Slovensku za posledných sto rokov počet alergikov zvýšil z pol percenta populácie na viac ako 40%. Z posledných dostupných údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2011 bolo na Slovensku evidovaných 421 242 pacientov s alergickou nádchou, z toho 210 785 pacientov malo pretrvávajúce príznaky počas dlhšieho časového obdobia. S bronchiálnou astmou bolo evidovaných 186 868 pacientov (v tom 9 570 s ťažkou formou). Počet pacientov s atopickou dermatitídou bol 50 472. Žihľavkou (urtikáriou) trpelo 29 616 evidovaných pacientov a počet evidovaných pacientov s angioedémom (opuch kože a podkožného tkaniva) vzrástol z 888 pacientov v roku 2009 na 1 134 pacientov v roku 2011.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), alergické ochorenia sú štvrté najčastejšie sa vyskytujúce na svete a predstavujú tak spoločenskú ako aj ekonomickú záťaž v oblasti kvality života, počtu vymeškaných dní v práci alebo v škole, výdavkov na lieky, či dokonca úmrtnosti.

Svetová alergologická organizácia WAO vydala v roku 2011 doposiaľ prvú Bielu knihu alergií na svete, ktorá informuje o dramatickom náraste rôznych alergických ochorení v celosvetovom meradle a zároveň predstavuje inovatívne a preventívne riešenia v boji proti týmto ochoreniam. Medzi alergické ochorenia patrí astma, alergická nádcha, anafylaxia, alergia na lieky, potraviny a hmyz, ďalej ekzémy, žihľavka (urtikária) a angioedém. Zo zverejnených štatistík v publikácii napríklad vyplýva, že na alergickú nádchu trpí celosvetovo až štvrtina populácie a počet nových prípadov stále rastie. Takisto bol zaznamenaný veľký nárast potravinových alergií. Podľa odhadov na ne trpí okolo 200-250 miliónov ľudí na celom svete. S príznakmi žihľavky a angioedému sa počas života stretne okolo 20% ľudí. Alergia na hmyz môže mať fatálne následky až u 50% populácie. Ide o prípady, keď človek napríklad ihneď po uštipnutí nevyhľadá lekársku pomoc, keďže predtým mu tento druh alergie nebol zistený. Alergia na lieky môže postihnúť až jedného z desiatich obyvateľov a pri spôsobení anafylaktického šoku je zodpovedná za odhadovaných 20% úmrtí.

Až u tretiny pacientov trpiacich na jeden alebo viacero druhov alergie sa toto ochorenie rozvinie do astmy. Podľa odhadov WHO, približne 300 miliónov ľudí trpí na astmu a zároveň je to aj najčastejšie chronické ochorenie medzi deťmi. Americká akadémia pre alergiu, astmu a imunológiu predpokladá do roku 2025 nárast počtu astmatikov o viac ako 100 miliónov. Každoročne je toto zatiaľ neliečiteľné ochorenie zodpovedné za približne 250 tisíc predčasných úmrtí.

Podľa Európskej federácie asociácií pacientov s alergiami a ochoreniami dýchacích ciest (EFA), do roku 2015 bude alergiou trpieť každý druhý Európan. Zo všetkých druhov alergie, najčastejším typom zostávajú respiračné alergie, ktoré postihujú 20-30% európskych obyvateľov. V absolútnych číslach trpí alergickou nádchou až 113 miliónov Európanov a 68 miliónov bojuje s astmou.

Svetový deň alergií podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou (WAO) si pripomíname od roku 2005. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu.

Evidovaný počet osôb s alergickou nádchou podľa vekových skupín v SR v roku 2011

Evidovaný počet osôb s alergickou nádchou podľa vekových skupín v SR v roku 2011

Vývoj alergickej nádchy v SR za roky 2009-2011 podľa pohlavia

Vývoj alergickej nádchy v SR za roky 2009-2011 podľa pohlavia

Vývoj vybraných alergických a imunologických ochorení v SR za roky 2009-2011

Vývoj vybraných alergických a imunologických ochorení v SR za roky 2009-2011

Vývoj bronchiálnej astmy podľa stupňa ťažkostí v SR za roky 2009-2011 

Vývoj bronchiálnej astmy podľa stupňa ťažkostí v SR za roky 2009-2011

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: