V nemocnici Bánovce sa uskutočnila historicky prvá operácia katarakty

V nemocnici Bánovce sa uskutočnila historicky prvá operácia katarakty
Zdroj: bigstockphoto.com

Vedenie nemocnice Bánovce neustále pracuje na zlepšovaní a rozširovaní škály poskytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti pacientov. „V Bánovciach už dlhé roky absentovala očná operatíva a pacienti museli dochádzať za operáciami do okolitých nemocníc. Som rada, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s oftalmológom Petrom Košeckým a v priestoroch nemocnice sme mu umožnili otvoriť očné VIDON centrum. Ide nielen o novú očnú ambulanciu, ale aj kvalitnú operačnú liečbu s najmodernejšími prístrojmi na operačnej sále našej nemocnice,“ povedala riaditeľka nemocnice Mina Bobocká.

„Očné centrum VIDON je zamerané na operačnú liečbu sivého zákalu, s výmenou zakalenej šošovky šošovkou umelou. Poskytuje aj  liečbu druhotného zakalenia púzdra šošovky laserom,  operácie zeleného zákalu, plastické  operácie okolia oka - odstraňovanie kožných nádorov, operácie prevísajúcich a deformovaných mihalníc. Samozrejme u nás je vítaný každý pacient aj na bežné očné vyšetrenie,“ priblížil ponuku poskytovaných služieb pacientom riaditeľ očného centra Peter Košecký a dodal: „sme prví na Slovensku, ktorí používame špičkový očný mikroskop LuxOR. “

Od 1.7.2013 má očné centrum uzavretú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a poisťovňou Dôvera. Operácia šedého zákalu je hradená poisťovňami. Pacient sa finančne spolupodieľa na hradení očnej šošovky - dopláca rozdiel medzi skutočnou cenou šošovky a cenou, ktorú hradí poisťovňa. Pacient si však môže vybrať aj nadštandardné šošovky podľa svojho želania a svojich finančných možností.

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. je nemocnicou patriacou do skupiny UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Unipharma vlastní nemocnicu od. 1.1.2006, až doteraz do jej rozvoja investovala viac ako 1,7 mil. Eur. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s počtom približne 40 tis. obyvateľov.

Profesionálny profil MUDr. Peter Kosecký :

V roku 1994 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava. Od roku 1996 pôsobil ako lekár na Očnom oddelení v nemocnici v Topoľčanoch. V roku 2008 sa v tej istej nemocnici stal primárom. Po zrušení lôžkovej časti bol vedúcim lekárom jednodňovej očnej chirurgie. Venoval sa ambulantnej práci a operáciám okolia oka a predného segmentu a v nemalej miere aj starostlivosti o pacientov s diabetom, vrátane laserového ošetrenia sietnice. 

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: