Univerzita bez hraníc privítala prvých žiakov základných škôl

Univerzita bez hraníc privítala prvých žiakov základných škôl
Zdroj: bigstockphoto.com

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dnes privítala 48 žiakov základných škôl, ktorí sa v rámci projektu Univerzita bez hraníc na Ústave ošetrovateľstva učili oživovať zraneného v bezvedomí, na Ústave lekárskej a klinickej biochémie hovorili o farbách a telesných tekutinách, na I. stomatologickej klinike prebrali zásady starostlivosti o chrup, v Združenej tkanivovej banke sa dozvedeli o význame a množení kmeňových buniek a pracovníci I. kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód ich oboznámili so základnými vyšetrovacími metódami ako sú röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia, magnetická rezonancia či angiografia (kontrastné vyšetrenie ciev).

„Snažili sme sa pre deti pripraviť zaujímavý program, ktorý sme postavili na farbách v prírode. V našom laboratóriu si mali možnosť pozrieť vzorky krvi, moču či žlčové kamene, dokazovali prítomnosť rôznych látok v telesných tekutinách, farbili červené ruže na modro a podobne,“ hovorí doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD. z Ústavu lekárskej
a klinickej biochémie UPJŠ LF a LABMED, a.s. Školáci snahu biochemikov veľmi ocenili, keďže so záujmom hltali nové informácie a zaujímal ich aj program na ďalších pracoviskách Lekárskej fakulty UPMŠ v Košiach. „Mne sa najviac páčila magnetická rezonancia, pretože robí veľký hluk,“ smiala sa 13-ročná Iveta Daniová z Detského domova v Dobšinej. Dvanásťročného Filipa Quitka z Košíc zas najviac zaujal program na I. stomatologickej klinike venovaný každodennej starostlivosti o chrup, zatiaľ čo 11-ročného Mateja Hanusa fascinovali farebné premeny v biochemickom laboratóriu. „Boli sme prekvapené, aké rôzne tvary môžu mať bunky, dokonca môžu byť veľké ako pštrosie vajce, čo je vôbec najväčšia bunka,“ poznamenali kamarátky Lenka a Soňa.

Takmer päťdesiat detí vo veku 11-13 rokov trávi počas tohto prázdninového týždňa každý deň na inej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekt Univerzita bez hraníc sa v tomto roku koná už po tretíkrát a jeho cieľom je priblížiť deťom výučbu a vedeckú činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach. V pondelok ráno po symbolickej imatrikulácii, stručnom predstavení univerzity, sa školákom venovali najprv pracovníčky univerzitnej knižnice a potom zamestnanci Fakulty verejnej správy, s ktorými zaoberali témou hlavy štátu. Utorok trávili na Lekárskej fakulte, kde sa im pripravili pestrý program pracovníci spomínaných piatich pracovísk. V stredu bude ich program pokračovať na Právnickej fakulte, kde budú deti hovoriť o tom, aké rôzne právnické profesie zahŕňa slovo ‚právnik‘, priblížia si takzvaný Opičí proces súvisiaci s vysvetľovaním Darwinovej evolučnej teórie na školách a čaká ich aj simulovaný súdny spor, v ktorom si zahrajú úlohu prokurátora, obhajcu či sudcu. Vo štvrtok je pre deti pripravená pestrá ‚všehochuť‘ na Prírodovedeckej fakulte, kde budú experimentovať v chemickom laboratóriu a dozvedia sa zaujímavosti z oblasti biológie či počítačového programovania. Záver týždňa strávia na Filozofickej fakulte, kde sa nechajú vtiahnuť do tajov filozofie, s pedagógmi si vymyslia ideálneho učiteľa a v rámci histórie sa budú venovať klasickým remeslám.

Projekt Univerzita bez hraníc je postavený na filozofii celodenného tábora – pre deti je pripravený program od ôsmej rána do pol ôsmej večer. Na jednotlivých fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach strávia čas zhruba do 15. hodiny, kde získajú veľa zaujímavých informácií, zatiaľ čo ich popoludnia budú patriť športovým aktivitám a hrám s pracovníkmi Ústavu telesnej výchovy a športu. Univerzity bez hraníc 2013 sa na UPJŠ v Košiciach zúčastňuje 14 detí z detských domovov, pestúnskych a satelitných rodín Košického a Prešovského kraja a 34 detí z bežných rodín. Po absolvovaní zaujímavého prázdninového programu s vedcami a pedagógmi na fakultách im budú odovzdané diplomy na slávnostnej detskej promócii, ktorá sa uskutoční v piatok, 12. júla 2013 o 14.00 hod. v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2.

Vďaka prázdninovému týždňu strávenému na akademickej pôde získajú deti nielen nové vedomosti, skúsenosti a všeobecný prehľad, ale aj pekné zážitky a nových kamarátov. Je to pre ne príťažlivá prázdninová aktivita a pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach teší, že mohli prispieť k priblíženiu diania na akademickej pôde, sveta vedy a vzdelania zvedavým školákom, ktorých takto zaujímavo strávený prázdninový čas azda neskôr ovplyvní aj pri výbere ich povolania.

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Jej pracoviská tvorí 17 ústavov a 40 kliník, pričom má svoje výučbové základne
v 11 zdravotníckych inštitúciách. Na UPJŠ LF študovalo akademickom roku 2012/2013 doktorské štúdium 2121 študentov, z toho 589 zahraničných - v odboroch všeobecné lekárstvo 1212, zubné lekárstvo 320, General Medicine 484 a Dental Medicine 105 študentov a bakalárske a magisterské štúdium 155 študentov (v odboroch ošetrovateľstvo 52, fyzioterapia 64 a verejné zdravotníctvo 39).

Fakulta sa popri pedagogickej činnosti a príprave medikov na budúce povolanie zaoberá aj bohatou výskumnou činnosťou v rámci národných, ale aj medzinárodných projektov a s pomocou unikátnych laboratórií a prístrojov budovaných z prostriedkov získaných z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty má za cieľ zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Foto

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: