Týždeň na vysokej škole absolvovalov 50 žiakov základných škôl

Týždeň na vysokej škole absolvovalov 50 žiakov základných škôl
Zdroj: bigstockphoto.com

Týždeň na vysokej škole absolvovalo od 8. do 12. júla 2013 päť desiatok žiakov základných škôl, ktorí navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci projektu Univerzita bez hraníc. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom výučbu a vedeckú činnosť na jednotlivých fakultách UPJŠ v Košiciach a zúčastnilo sa ho 48 detí vo veku 11-13 rokov. Program ukončili minulý piatok popoludní slávnostnou promóciou v Historickej aule UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2, ktorú umocnila prítomnosť prorektorov, dekanov a prodekanov fakúlt v talároch, získanie absolventského diplomu a zloženie slávnostného promočného sľubu potvrdeného dotykom na žezlo v rukách pedela.

Univerzita bez hraníc 2013 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach odštartovala minulý pondelok ráno oficiálnym privítaním detí v historickej aule, ktorého sa pre neprítomnosť rektora prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc. ujal prorektor pre vedu a výskum prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. Účastníkom odovzdal detské indexy a po symbolickej imatrikulácii a stručnom predstavení univerzity im spestrilo predpoludnie predstavenie univerzitného folklórneho súboru Hornád v telocvični a po ňom navštívili školáci univerzitnú knižnicu, ktorá razom ožila detským smiechom a radosťou.

„Deti sa u nás dozvedeli základné informácie o Univerzitnej knižnici UPJŠ v Košiciach, aj o tom, aký je rozdiel medzi školskou a vysokoškolskou knižnicou. Keďže je deťom od prírody daná súťaživosť, hravosť a tvorivosť, pracovníčky knižnice si pre školákov pripravili rôzne hry zamerané na tímovú spoluprácu, motoriku i pamäť. Okrem iného lúštili zaujímavé rébusy a osemsmerovky, do riešenia ktorých sa pustili s veľkým záujmom,“ hovorí riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Daniela Džuganová.

Neskôr sa deťom venovali zamestnanci Fakulty verejnej správy, ktorí im priblížili úlohu a kompetencie nášho prezidenta, kto ho môže voliť, ako prebiehajú voľby a vyskúšať si školáci mohli aj jeho simulovanú voľbu. Nasledujúce dni trávili vždy na inej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde získali veľa zaujímavých informácií. Minulý utorok navštívili lekársku fakultu, kde sa učili oživovať zraneného v bezvedomí, hovorili o farbách a telesných tekutinách, prebrali zásady starostlivosti o chrup, dozvedeli sa o význame a množení kmeňových buniek a rádiodiagnostici ich oboznámili so základnými vyšetrovacími metódami ako sú röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia, magnetická rezonancia či angiografia (kontrastné vyšetrenie ciev). V stredu pokračoval ich program na právnickej fakulte, kde sa dozvedeli, aké rôzne právnické profesie zahŕňa slovo ‚právnik‘, priblížili si takzvaný Opičí proces, spor súvisiaci s vysvetľovaním Darwinovej evolučnej teórie na školách a deň im ozvláštnil aj simulovaný súdny spor, v ktorom si sami zahrali úlohu prokurátora, obhajcu a sudcu. Vo štvrtok ich čakala pestrá „všehochuť“ na prírodovedeckej fakulte – v chemickom laboratóriu experimentovali s vodou a ohňom, dozvedeli sa zaujímavosti z oblasti biológie a venovali sa im aj programátori, s ktorými pripravili preteky robotov. Piatkové predpoludnie strávili na filozofickej fakulte, kde ich filozofovia vtiahli do tajov filozofie, s pedagógmi si vymysleli ideálneho učiteľa a v rámci histórie sa venovali klasickým remeslám s dlhou históriou – keramike a mincovníctvu, pričom si mohli vlastnoručne vyformovať hlinenú nádobu, ktorú si odniesli na pamiatku.

Keďže projekt Univerzita bez hraníc je postavený na filozofii celodenného tábora, program na fakultách bol zabezpečený od ôsmej ráno do pol tretej popoludní a po ňom nasledovali športovo-animačné aktivity na Ústave telesnej výchovy a športu. Na deti čakalo množstvo tradičných i menej tradičných hier a súťaží a získať mohli aj medaily - za účasť či víťazstvo.

„Podobné aktivity, pri ktorých sa deti môžu hravou formou zoznámiť s pedagogickým procesom na univerzite, sú realizované na vysokých školách po celom svete. Do nášho projektu sa mohli zapojiť aj deti zo sociálne vylúčených skupín, ktoré nemajú toľko zaujímavých stimulov a možností na sebarealizáciu. Program na našich fakultách absolvovali spoločne s deťmi z bežných rodín, čo mohlo pozitívne ovplyvniť ich sebavedomie a sociálne väzby. Verím, že sa všetky deti na pôde UPJŠ v Košiciach nielen dobre zabavili a oddýchli, ale tiež načerpali veľmi príjemnou formou nové poznatky,“ poznamenáva rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Samotné deti jeho slová potvrdzujú. „Mne sa najviac páčilo na prírodovedeckej fakulte, kde sme sa dozvedeli všeličo zaujímavé o zvieratách a robili rôzne pokusy, ale aj na fakulte verejnej správy, kde sme volili nového prezidenta,“ prezradil Patrik Šivec. „Na všetkých fakultách nám bolo fajn,“ poznamenala Nikolka Škovránová, ktorá vyšla z historickej auly so slzami v očiach. „Mňa zaujala hlavne chémia na lekárskej fakulte, kde sme sa hrali v laboratóriu s farbami pri vzniku rôznych zlúčenín a farbili sme červenú ružu na modro,“ nechala sa počuť Laura Tomečková, zatiaľ čo Lukášovi Királyimu sa najviac páčili športové aktivity, hlavne futbal rôzne súťaže. „Pre mňa bol najzaujímavejší program na právnickej fakulte, kde som sa dozvedela veľa zaujímavých vecí, napríklad aké sú právnické profesie,“ povedala Laura Brziaková. „Všetko bolo na UPJŠ nové a pútavé, na každej fakulte sa dialo niečo zaujímavé, no zvlášť ma zaujalo programovanie robotov na prírodovedeckej fakulte, ale aj výroba nádob na filozofickej fakulte,“ dodal Martin Mitro z Orechovej.

„Aj vyjadrenia detí svedčia o tom, že sa každému z nich sa páčilo niečo iné a že sa nám všetky podarilo zaujať a ponúknuť im zaujímavý prázdninový program. Chcem sa poďakovať pracovníkom všetkých fakúlt UPJŠ v Košiciach, že ich myšlienka detskej univerzity oslovila a aj tento rok pripravili pre deti zaujímavý program, ktorý dokonca kvalitou predčil predošlé dva ročníky. Je vidieť, že to robia s radosťou a chcú sa aj sami zabaviť, napríklad pracovníčky katedry histórie na filozofickej fakulte prišli oblečené v dobových kostýmoch prináležiacich danej dobe, o ktorej hovorili. Samozrejme, chceme sa veľmi poďakovať aj Nadácii Orange, ktorá nás finančne podporila,“ hovorí zodpovedná riešiteľka projektu Univerzita bez hraníc 2013 PhDr. Beáta Jurečková, PhD.

„Deti mali počas štyroch popoludní pripravené súťaže a hry, aby sa športovo vyžili, veľký záujem bol napríklad o orientačný beh, ale aktivity ako skákanie, podliezanie, vrhanie, no azda najatraktívnejšia bola pre ne streľba zo vzduchovky, keďže väčšina z nich si ju mala príležitosť vyskúšať vôbec prvýkrát v živote,“ dodáva vedúca Ústavu telesnej výchovy a športu Mgr. Alena Buková, PhD., podľa ktorej si deti užili na ústave kopec zábavy a na svoje si prišli nielen víťazi súťaží, ale naozaj každé jedno z detí, ktoré sa dosýta vyšantili.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: