Pohotovosť v Malackách bude fungovať aj po 1. septembri

Pohotovosť v Malackách bude fungovať aj po 1. septembri
Zdroj: bigstockphoto.com

Prevádzka ústavnej pohotovostnej služby a lekárskej služby prvej pomoc v malackej nemocnici nie sú k 1. septembru 2013 ohrozené. O najvhodnejšom riešení prevádzkovania obidvoch služieb aj po januári 2014 bude rozhodovať až nové Zastupiteľstvo Bratislavského kraja. Nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, ročne ošetrí 180-tis. pacientov a je spádová oblasť pre 80- a 100-tis. ľudí.

Snahou kraja je podľa župana Pavla Freša zachovať obe službe v malackom okrese. Tie totiž nemocnici poisťovne nepreplácajú a ak sa nenájde riešenie hrozilo by obmedzenie alebo zrušenie týchto služieb pre Záhorie. „Na najbližšom zastupiteľstve dáme návrh, ako by sa to malo urobiť a úplne spravodlivé bude, ak v decembri rozhodne nove zastupiteľstvo, nech sa tieto problémy nestávajú, nech sa títo ľudia nestávajú rukojemníkmi predvolebného boja. Dovtedy nič nehrozí,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že návrh pripravia do toho času zástupcovia poslaneckých klubov a odborníci a musí prísť k spoločnej dohode, aby sa táto téma nestala predmetom politického boja.

Podľa riaditeľa nemocnice Petra Kalenčíka sa snažia poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby a LSPP. „Financovanie na Slovensku nie je vyriešené čo sa týka ústavnej pohotovostnej služby a lekárskej služby prvej pomoci,“ zdôraznil. Práve na týchto dvoch sa vyrába najväčšia strata. Ako tiež riaditeľ uviedol, v nemocnici preinvestovali už viac ako 10 mil. eur, nový je centrálny príjem, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Centrum Diagnostiky a jednodňovej chirurgie. Nemocnica Malacky je v dlhodobom prenájme od roku 2004. Okrem toho, že ošetrí ročne 180-tis. ľudí, podarilo sa zvýšiť výkony, kým v roku 2004 to bolo na úrovni 260-tisíc eur mesačne, v súčasnosti je to na úrovni 800 tisíc eur mesačne.

Autor článku: BSK

Dátum zverejnenia: