Svetoví odborníci na liečbu obličiek sa zídu v Košiciach

Približne 500 ľudí z každého milióna obyvateľov na Slovensku trpí chronickým zlyhaním obličiek. Najnovším trendom pri liečbe tohto závažného ochorenia sa budú venovať špičkoví odborníci zo siedmich štátov sveta na sympóziu, ktoré odštartuje 5. októbra v Košiciach.

"Chronické zlyhanie obličiek je veľmi aktuálna téma, pretože v minulosti títo pacienti zvyčajne zomierali," uviedol dnes pre TASR za organizátorov hlavný odborník pre nefrológiu v SR košický profesor Miroslav Mydlík. Zdôraznil, že dnes je táto liečba konzervatívna, či mimotelová eliminačná, alebo transplantačná a lekári predlžujú chorým život nielen o mesiace, ale aj o mnoho rokov. Liečba je finančne náročná, ale z väčšej časti ju hradí poisťovňa, zdôraznil Mydlík. Podľa neho v posledných rokoch pribudlo veľa nových liekov a zdokonalila sa technika na dialýzu.

Mydlík informoval, že pri príležitosti sympózia prevezme čestný doktorát košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika popredný svetový odborník na nefrológiu Vittorio Bonomini z najstaršej európskej univerzity v talianskej Bologni. V minulosti opakovane navštívil Košice, kde pôsobil ako univerzitný profesor medzi lekármi a študentmi medicíny a pomáhal pri vedecko-výskumných úlohách vo Fakultnej nemocnici Louisa Pasteura (FN LP).

Sympózium Metabolické zmeny pri chronickom zlyhaní obličiek pripravuje pod záštitou ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu Slovenská lekárska spoločnosť, Košická lekárska spoločnosť a Slovenská nefrologická spoločnosť. Venovali ho aj 40. výročiu zavedenia mimotelovej eliminačnej liečby vo FN LP.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: