Detské pieskoviská môžu priniesť zdravotné riziká

V letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk. Deti, ktoré sa na nich hrajú, sú vystavené viacerým zdravotným rizikám vyplývajúcim z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku, TASR informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.

"Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek v pieskovisku, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako napr. toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou," uviedla vedúca Odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ Katarína Slotová. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení ako askaridóza či trichuriáza je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napr. pri polievaní piesku infikovanou vodou. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami.

Pôvodcovia ochorení sa do organizmu dostávajú najčastejšie ústami, možný je aj prenos sliznicou i poranenou kožou. Výskyt ochorenia sa môže prejaviť celkovými príznakmi ako bolesti hlavy, teplota, únava, zväčšenie lymfatických uzlín, kožné vyrážky. Ďalej sú to príznaky postihnutia zažívacieho systému. U niektorých ochorení sa larvy alebo samotné parazity krvnou alebo lymfatickou cestou dostávajú do pľúc, vtedy sa ochorenie prejavuje kašľom. Pri prenikaní do celého organizmu je následkom aj vytváranie cýst vo vnútorných orgánoch.

Pre zabezpečenie kvality piesku je dôležitý zdroj piesku a jeho údržba. Piesok má byť z overených zdrojov, nie napríklad zvyšky piesku na stavbách a pod. "Podľa §52 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, povinné zabezpečiť ich pravidelné čistenie a udržiavanie tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia," konštatovala Slotová.

RÚVZ v Bystrici uskutočňuje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov pieskovísk. A to pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie, o čom musia byť vedené písomné záznamy. Odborníci tejto inštitúcie vykonávajú aj kontrolu kvality piesku.

Rodičia by mali podľa Slotovej vedieť o rizikách infekcie z kontaminovaného pieskoviska a sledovať, v akom piesku sa ich dieťa hrá. Je tiež dôležité pozorovať ho pri hre a zabrániť mu, aby si dávalo ruky do úst, konzumovalo piesok. Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zostáva stále výchova k základným hygienickým návykom. "Napriek tomu, že pieskoviská predstavujú pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné zakazovať deťom hrať sa v nich, nakoľko hra v útlom detskom veku predstavuje prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi vrstovníkmi, rozvíjať primeraný spôsob komunikácie a jemnú motoriku," uzavrela Slotová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: