Rehabilitačný program pre deti s chybným držaním tela

Týždňový program zahŕňa liečebnú telesnú výchovu, aj v bazéne, cvičenia zamerané na úpravu svalovej nerovnováhy, nácvik správneho držania tela, školu chrbta, aby sa deti naučili ako sa "správať" k svojej chrbtici.

Rehabilitačný program je zameraný na zlepšenie svalovej dysbalansie alebo rovnováhy, na zlepšenie statiky chrbtice, nácvik správneho dýchania, správneho stereotypu chôdze, koordinácie tela a celkovej fyzickej zdatnosti.

„Na ovplyvnenie reflexných zmien mäkkých štruktúr – kože, podkožia a svalov, využívame u detí klasické masáže a teploliečbu ( parafínové zábaly a solux ), ktoré ovplyvňujú prekrvenie.

Nasledujú cvičenia zamerané na uvoľnenie stuhnutých svalov – hypertonických, na posilnenie oslabených svalov, ako aj na senzomotorickú stimuláciu. Dôležité je správne postavenie nôh u detí a celkové držanie tela vo vertikále. Nevyhnutnou súčasťou sú cvičenia zamerané na správne dýchanie. Program zahŕňa aj cvičenia vo vodnom prostredí - hydrokinezioterpia a spestrením sú plávanie a hry vo vode,“ spresnila MUDr. Miriam Dziaková, PhD., primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Program je určený pre deti od 6 do 18 rokov, poukázané na rehabilitáciu obvodným alebo rehabilitačným lekárom. Týždňový program je plne hradený zdravotnými poisťovňami.

Najčastejšie diagnózy: chybné držanie tela, skoliózy, kyfoskoliózy, deformity hrudníka, plochonožie, vbočené členky, vysoké klenuté nohy.

Rehabilitačný program prebieha denne od 9:00 do 13:00 h. a prázdniny sú na to ideálnym obdobím, pretože deti nevynechajú školskú dochádzku.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice vzniklo v roku 1981 ako fyziatricko-rehabilitačné oddelenie  v novootvorených priestoroch niekdajšej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Triede SNP č.1.  

Lôžková časť je situovaná na 7. poschodí  monobloku a tvorí ju 20 lôžok. Jedna izba  je nadštandardne vybavená a  poskytuje komfortné  ubytovanie pre pacientov. Ambulantná časť sa skladá z odborných ambulancií a z úsekov vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy pre dospelých a detí. Je situovaná na prízemí podnože lôžkového monobloku.

Oddelenie FBLR poskytuje komplexnú ošetrovateľskú a fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť pre dospelých ale aj detských pacientov   s ochoreniami pohybového systému rôznej etiologie (zápalovej, degeneratívnej, poúrazovej, nádorovej, ...), pre pacientov s  poruchami centrálneho a periférneho nervového systému (cievne mozgové príhody, degeneratívne a demyelinizačné ochorenia, neurosvalové ochorenia, pozápalové ochorenia, stavy po postihnutí periférnych nervov, ..), pacientov po operáciach chrtice a iných závažných neurochirurgických zákrokoch, pacientov  po kardiochirurgických operáciach,  pacientov po amputáciach končatín a po náhradách bedrového a kolenného kĺbu, po  zlomeninách, pacientov s lymfedémom rôznej etiológie, ale aj program zameraný na liečbu ženskej funkčnej sterility. V rámci konziliárnej činnosti poskytuje diagnostikovanie a liečbu pacientov hospitalizovaných na klinikách a oddeleniach UNLP.

Pracovisko disponuje vysoko odborne vzdelaným personálom – lekármi, fyzioterapeutmi, sestrami, masérmi a inými zdravotnickými pracovníkmi. Ponúka širokú škálu fyziatricko- rehabilitačných postupov: mäkké a mobilizačné techniky, liečebné masáže, lymfodrenáž manuálnu a prístrojovú, reflexné cvičenie podľa Vojtu, NDT Bobath, metódu p.Kabata, SM systém, dynamickú neuromuskulárnu stabilizáciu podľa Kolářa, proprioceptívne neuromuskulárne techniky na zlepšenie koordinácie a stability, školu chrbta zameranú na správnu pohybovú životosprávu a ergonomiku pracovných činností, cvičenie vestibulárneho aparátu pri poruchách rovnováhy,  orofaciálnu stimulácia pri poruchách reči a hltania, fatický výcvik, vodoliečebné procedúry (vírivky, celotelový vírivý kúpeľ, podvodné masáže, škótske streky, šľapacie kúpele, cvičenie v bazéne),  hydrokinezioterapiu (cvičenie v bazéne) pre detí a dospelých,  elektroliečebné, svetloliečebné  a   teploliečebné procedúry.

V oblasti ošetrovateľstva ponúkame vysoko kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť vykonávanú metódou ošetrovateľského procesu.

Poskytuje aj rad platených služieb, medzi ktoré patria: akupunktúra, plynové injekcie, kineziotejping chrbtice a končatín, parná sauna,  skupinové cvičenia zamerané na liečbu funkčnej sterility, poruchy statiky so svalovou dysbalanciou (chybné držanie tela, skoliozy,..).   Ďalej poskytuje plantoskopické vyšetrenie detí a dospelých, zamerané na vyšetrenie chybnej pozície alebo deformity nohy, ktoré  sa môže pri „zreťazení“  funkčných porúch  prejavovať bolesťami nielen kĺbov dolných končatín, ale aj chrbtice a dokonca aj bolesťami hlavy.  Na úseku detskej rehabilitácie sa od roku 2004 prevádzkuje  hydrokineziterapia pre kojencov v Hubbardovej vani aj pre samoplatcov.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP je vyúkovým  pracoviskom pre študentov dennej i externej formy štúdia Lekárskej fakulty UPJŠ a Prešovskej univerzity v odbore bakalár, magister fyzioterapie a pre študentov dennej formy štúdia Strednej zdravotnej školy v Košiciach v odbore diplomovaný fyzioterapeut a masér.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: