Členské firmy SAFS sa rozhodli zaviesť nový Etický kódex EFPIA

Členské firmy SAFS začnú od 1.januára 2014 s implementáciou nového Etického kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA). Nový Etický kódex EFPIA veľmi presne definuje spôsob, akým budú farmaceutické spoločnosti verejne informovať o všetkých poskytnutých hodnotách v prospech poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych organizácií.

„Nový Etický kódex EFPIA prináša veľkú zmenu. Firmy, ktoré sa zaviažu ku jeho dodržiavaniu, budú povinné podrobne zverejňovať všetky svoje výdavky - peňažné aj nepeňažné - smerom ku poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym organizáciám. Ak to porovnáme s pravidlami, ktoré napríklad stanovuje aktuálna slovenská legislatíva, nový Etický kódex EFPIA ide v presnosti a jednoznačnosti oveľa ďalej,“ povedal predseda predstavenstva SAFS MUDr. Peter Musil a dodal, že originálny farmaceutický priemysel týmto dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, ako sa stavia ku transparentnosti svojich vzťahov s lekármi a zdravotníckym sektorom ako takým.

Podľa Musila sa farmaceutický priemysel rozhodol ísť touto cestou s vedomím, že toto je jediná cesta, ako zabezpečiť ďalšie napredovanie a úspech celého sektora. „Je jasné, že očakávania spoločnosti sú v tomto ohľade stále vyššie, a keď chceme dokázať, že je naším cieľom budovať dlhodobú dôveryhodnosť, musíme tieto očakávania aj reálne naplniť,“ uviedol Musil a dodal, že firmy, ktoré sa na Slovensku rozhodnú tento kódex aplikovať, budú v najbližšom období musieť na tejto úlohe veľa pracovať.

„Máme ešte dosť času na aplikáciu, ale netreba to odkladať. Sme pripravení o tom aj verejne diskutovať a určite budeme o všetkých aspektoch kódexu aj veľmi otvorene a zodpovedne komunikovať so širokou verejnosťou,“ povedal na záver Peter Musil.

Autor článku: Viktória Vasilenková

Dátum zverejnenia: