Grantový program BUS ovplyvnil 3 000 účastníkov z komunít

Grantový program BUS ovplyvnil 3 000 účastníkov z komunít
Zdroj: bigstockphoto.com

Nadácia pre deti Slovenska uskutočnila počas piatich rokov sériu školení pod názvom „BUS - Budovanie porozumenia a zručností“ s cieľom edukovať deti, učiteľov a komunitných pracovníkov. Projekt sa celkovo dotkol 3 000 detí, mladých ľudí i dospelých pracujúcich s deťmi v 100 komunitách vo všetkých regiónoch Slovenska.

Grantový program BUS vznikol v roku 2008 a zameral sa na podporu i realizáciu aktivít pre deti a mladých ľudí z bežných i ekonomicky znevýhodnených komunít. Len počas piateho ročníka projektu sa školení zúčastnilo 117 komunitných pracovníkov, ktorí získané zručnosti následne využili v práci s deťmi i mladými ľuďmi vo svojej komunite.

Samotné tréningy sa sústredili na budovanie sociálnych zručností potrebných na správnu komunikáciu s deťmi pri výučbe, riešenie konfliktov a rešpektovanie osobnosti dieťaťa. Praktické činy realizované komunitnými pracovníkmi spolu s deťmi boli následne zamerané na aktuálne témy zo sveta finančného vzdelávania – život na dlh, rodinný rozpočet, úspory na vysokú školy, kam odkladať peniaze, ako si ustrážiť výdavky, ako vybudovať vlastné podnikanie, a pod.

Katarína Kováčová, ZŠ Kvačany: „Absolvovaný tréning životných zručností sa stal pre mňa inšpiráciou ako učiť. Aj napriek tomu, že som podobné zásady a metódy uplatňovala v rámci voľnočasových aktivít s deťmi, nevedela som si pred tým predstaviť ich uplatnenie v rámci vyučovacieho procesu. Je mi ľúto, že mnohé z toho, čo na kurzoch odznelo, som nepočula už na vysokej škole.“

Antónia Matušková, ZŠ Kvačany: „Program finančnej gramotnosti je už pár rokov implementovaný v školských vzdelávacích programoch. Žiaci však k tomu pristupujú ako k niečomu, čo je potrebné sa „naučiť navyše“ a to aj v prípade, ak učiteľ problematiku podáva spolu s reálnymi číslami. Veľké pozitívum projektu BUS je, že súčasne spolu spája finančné i životné zručnosti ako napríklad zodpovednosť, organizácia, pravdivosť. Deti tak na „vlastnej koži“ riešia finančné problémy a samy mapujú novovynárajúce sa potreby, hľadajú výzvy, rozhodujú sa a hodnotia a práve vtedy to má pre ne zmysel. Nestačí o čomsi na hodine len rozprávať, treba si to prežiť. Výsledkom projektu BUS na našej škole je, že deti si samé organizujú popoludňajšie stretnutia či tvorivé víkendy, počnúc myšlienkou až po prípravu finančných rozpočtov a ich napĺňania. “

Nadácia pre deti Slovenska je presvedčená, že i prostredníctvom realizácie a podpory projektov tohto typu obohacuje vzdelávanie detí metódou vysokoefektívneho učenia a lepšie ich tak pripravuje na praktický život. Programy sociálno-finančného vzdelávania prezentovala nadácia i na medzinárodnej konferencii The Second Annual Child and Youth Finance International Summit & Award Ceremony v máji tohto roku v Turecku.  

Autor článku: Nadácia pre deti Slovenska

Dátum zverejnenia: