Počet diabetikov stále rastie

Počet diabetikov stále rastie
Zdroj: bigstockphoto.com

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo pravidelnú publikáciu, ktorá prezentuje štatistické údaje o chorých na diabetes mellitus sledovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Publikácia okrem iného ponúka prehľad o počte sledovaných diabetikov od roku 1980. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali najvyšší počet liečených diabetikov za sledované obdobie. Vďaka spolupráci NCZI na medzinárodnej úrovni prikladáme aj údaje o výskyte diabetu v Európe a vo svete pre lepšie porovnanie a prehľad.

Ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných 342 124 diabetikov (v tom 159 077 mužov a 183 047 žien). V porovnaní s rokom 2011 počet cukrovkárov narástol približne o 5 500 osôb. Podiel sledovaných diabetikov v slovenskej populácii tvoril 6 323 diabetikov na 100 000 obyvateľov, čiže 6,3 % populácie. Z dlhodobého hľadiska počet diabetikov v slovenskej populácii, podobne ako v iných krajinách, stále rastie. V porovnaní s rokom 2003 predstavuje nárast počtu liečených diabetikov viac ako 60 000 osôb, čo je zvýšenie o 17,6 % za posledných 10 rokov. Novodiagnostikovaných cukrovkárov bolo v roku 2012 celkovo 25 160. Je to o 0,3 prípadu viac oproti roku 2011. Najviac diabetikov evidovali zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (celkovo 52 647 osôb), najmenej zariadenia v Žilinskom kraji (32 847 osôb).

V členení podľa veku bolo najviac sledovaných diabetikov vo vekovej skupine 60 – 64-ročných (celkovo 49 746 osôb, v tom 24 069 mužov a 25 667 žien). Počet liečených diabetikov vo vekovej skupine do 18 rokov bol v uplynulom roku celkovo 1 881. Najviac liečených diabetikov vo veku do 18 rokov bolo evidovaných v zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji (662 osôb), najmenej v Trnavskom kraji (81 prípadov).

» Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2012

Diabetes v Európe a vo svete

Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) je počet diabetikov na vzostupe v každej krajine. Na svete týmto ochorením trpí viac ako 371 miliónov ľudí. Podľa najnovších štatistík IDF z roku 2012, medzi krajiny, v ktorých je výskyt diabetu najvyšší, patrí Čína (92,3 mil. diabetikov), India (63 mil.) a USA (24,3 mil.). Nepriaznivou štatistikou je, že polovica ľudí, ktorá tomuto ochoreniu podľahne, sú ľudia pod 60 rokov. V roku 2012 zomrelo vo svete na diabetes 4,8 miliónov ľudí.

Tabuľka 1: Európske štatistické porovnanie podľa krajín (2012)

Krajina

Počet prípadov DM (20-79 rokov) v tisícoch

Úmrtia (20-79 rokov) zapríčinených DM

Nediagnostikované prípady DM (20-79 rokov) v tisícoch

Nemecko

5.248,75

45,222

2.181,91

Taliansko

3.903,06

28,354

1.622,50

Francúzsko

3.492, 99

24,126

1.452,03

Spojené kráľovstvo UK

3.335,75

27,169

1.386,67

Španielsko

3.249,48

21,763

1.350,81

Holandsko

993,92

7,821

413,17

Grécko

638,77

5,266

265,54

Rakúsko

629,99

4,736

261,88

Česká republika

605,92

6,427

251,88

Maďarsko

578,13

7,483

240,33

Bulharsko

530,54

8,167

190,33

Švajčiarsko

465,87

2,637

193,66

Fínsko

344,45

2,806

143,19

Dánsko

302,74

2,781

125,85

Slovensko

279,54

3,188

116,20

Litva

236,24

3,263

84,75

Nórsko

223,23

1,406

92,80

Estónsko

92,05

1,285

38,26

Luxembursko

21,49

163

8,93

Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia, 2012 (http://www.idf.org/sites/default/files/5E_IDFAtlasPoster_2012_EN.pdf)

Tabuľka 2: Štatistické porovnania podľa regiónov (2012)

Región

Prevalencia DM (%)

Počet prípadov DM (milióny)

Nediagnostikované prípady DM (%)

Stredný východ a severná Afrika

10,9

34

52,9

Severná Amerika a Karibik

10,5

38

29,2

Južná a stredná Amerika

9,2

26

45,5

Juhovýchodná Ázia

8,7

70

51,1

Západný Pacifik

8,0

132

57,9

Európa

6,7

55

38,6

Afrika

4,3

15

81,2

Zdroj: Medzinárodná diabetologická federácia, 2012 (http://www.idf.org/sites/default/files/5E_IDFAtlasPoster_2012_EN.pdf)

Autor článku: Peter Bubla, NCZI

Dátum zverejnenia: