Kúpele Luhačovice sprístupnili ďalší prameň - Nový Jubilejný

Kúpele Luhačovice sprístupnili ďalší prameň - Nový Jubilejný
Zdroj: bigstockphoto.com

V Luhačoviciach v nedeľu 8. septembra slávnostne sprístupnili ďalší prameň -Nový Jubilejný. Akcia sa uskutočnila o 10.00 hod. na Kúpeľnom (Lázeňském) námestí medzi Spoločenským domom a vilou Alpská ruža a jej súčasťou bolo slávnostné otvorenie, odhalenie prameňa a koncert Žesťovej harmónie. Široká verejnosť sa tak po takmer päťdesiatich rokoch dočkala v poradí piateho verejne dostupného prameňa.

MUDr. Eduard Bláha, generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice, a.s.) k tomu uviedol: ,,Prameň Nový Jubilejný bol navŕtaný v roku 1988 a jeho výdatnosť je 15 litrov za minútu. Tento prírodný liečivý zdroj sa nachádza v hĺbke 50,5 metra a doteraz bol využívaný hosťami akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice na prírodné minerálne kúpele a inhalácie. Po štvrťstoročí tak dostanú možnosť všetci návštevníci prameň aj ochutnať a využívať na pitné kúry. Miesto na pitie je strategicky umiestnené a tak očakávame, že možnosť napiť sa si nenechá ujsť veľké množstvo návštevníkov i miestnych obyvateľov.“

Upozornil aj na to, že všetky náklady na vybudovanie pavilónu hradili zo svojich prostriedkov Kúpele Luhačovice, a.s. ,,V dobe, kedy sa české kúpeľníctvo borí s poklesom hostí a doba nie je príliš kúpeľníctvu naklonená, je tento počin naozaj ojedinelý. Je to investícia, ktorá bude slúžiť nielen hosťom akciovej spoločnosti, ale aj všetkým ďalším návštevníkom. Okrem sprístupnenia prameňa sme v tomto roku vo februári dokončili aj rekonštrukciu detskej liečebne Miramonti,“ dodal E. Bláha.

Novovzniknutý pavilón s vyvedením prameňa Nový Jubilejný pre verejnosť je komponovaný do kruhu obklopeného zelenými rododendrónmi. Vzniklo tak uzavreté intímne zákutie, ktoré je však otvorené pohľadom na okolité stavby. Uprostred kruhu sa nachádza samotný vodný prvok ,,pítko“ (fontánka s vodou na pitie), ktorého tvar pripomína kryštál soli. Tá je v tunajších minerálnych prameňoch bohato obsiahnutá a podľa legendy o soľných stĺpoch, ukrytých v zemi, vystupuje symbolicky nad terén. Tvar kryštálu korešponduje so strohou funkcionalistickou architektúrou priľahlého Spoločenského domu. Horná časť kvádra je tvorená sklenenou nádobou, pod ktorou sa voda rozstrekuje a vnáša tak do celej kompozície pohyb. Minerálna voda sa dá naberať zo štyroch okrasných kohútikov, ktoré sú ovládané fotobunkou reagujúcou na pohyb už pri vstupe návštevníka do priestoru a nie až pri vlastnom prameni. Na stenách kvádra sú štylizované kvetinové motívy s bedrovníkom, vychádzajúce z pôvodného názvu tohto prameňa – ako Lúčneho. Práve kvety bedrovníka sa stali základným motívom a inšpiráciou Jurkovičovej architektúry. Celý priestor dotvára atypická 14 metrov dlhá lavica zo severského smreku. Drevená lavica symbolicky prepojuje pavilón s vilou Alpská ruža.

Generálnym dodávateľom bola firma Zevos, a.s., Uherské Hradište. Dielo vzniklo podľa architektonického návrhu manželov Vránových a samotný kryštál je dielom sochára Ondřeje Olivu, syna známeho sochára Otmara Olivu.

Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice má v správe v súčasnosti 12 zo 16 luhačovických minerálnych prameňov. Najznámejší z nich je Vincentka, ktorá je prístupná v hale na kolonáde. Ďalšími verejne prístupnými prameňmi sú Ottovka, Aloiska a prameň Dr. Šťastného. Všetky pramene sú charakteru hyrogenuhličitanochloridových kyseliek s obsahom jódu. Ide o studené minerálne vody s teplotou 10-12 °C. Pri kúpeľnej liečbe sa minerálne vody požívajú na pitné kúry, inhalácie a prírodné minerálne kúpele. Kúpele Luhačovice, a.s. sú jednou z dvoch spoločností v Luhačoviciach, ktoré môžu garantovať použitie minerálnych vôd na uhličité kúpele. Žiadny iný hotel, alebo penzión v Luhačoviciach túto možnosť nemá.

Autor článku: Kúpele Luhačovice

Dátum zverejnenia: