korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Najväčšie zdravotnícke podujatie pokračuje v Bratislave

Témou série Lekársko-lekárnických dní  2013 je Ideálny model partnerstva lekára a lekárnika. Téma reflektuje aktuálne udalosti v slovenskom zdravotníctve a účastníci budú hľadať riešenia viackrát zdôrazňovaných problémov. Každého z podujatí sa zúčastnia lekári a lekárnici, diskusia ktorých prinesie riešenia ústiace do praktických zmien. Tohtoročné Lekársko-lekárnické dni organizuje UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v spolupráci s Asociáciou súkromných lekárov SR.

„Model stretnutí lekárov s lekárnikmi na úrovni VÚC je nesmierne prínosný vzhľadom na jeho charakter. Zároveň si zachováva dostatočný kontakt s profesionálmi, ktorí pôsobia v praxi a dennodenne riešia mnohé problémy, ktoré môže podujatie vyriešiť. Úzka spolupráca lekára s lekárnikom bola vždy len v prospech pacientov. Pre mňa bol a je lekárnik vždy partner,“ povedal o Lekársko-lekárnických dňoch Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov SR. „Niektoré problémy sa nedajú riešiť od stola. Preto sme vytvorili fórum na odovzdávanie svojich skúseností a upevnenie vzájomného vzťahu týchto dvoch profesií,“ doplnil Tomislav Jurik, predseda predstavenstva spoločnosti Unipharma.

Hlavným cieľom stretnutí je prehĺbenie vzťahu medzi lekárnikom a lekárom. Z tohto dôvodu ide o jedinečné fórum, ktoré má potenciál zvýšiť bezpečnosť pacienta, ktorý je v celom zdravotníckom systéme tým najdôležitejším článkom. Ciele stretnutí smerujú k systematickému zlepšeniu úrovne slovenského zdravotníctva a poskytovaných služieb v rámci tohto segmentu.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť  je slovenská spoločnosť vo vlastníctve lekárnikov a lekárov. Spoločnosť podniká vo farmaceutickom priemysle od roku 1992 a od roku 2002 poskytuje aj zdravotnú starostlivosť. UNIPHARMA je druhým najväčším veľkodistribútorom liekov, zdravotníckeho materiálu a doplnkového sortimentu na Slovensku. Svojich klientov zásobuje z troch Obchodno-distribučných stredísk v Bratislave, Bojniciach a Prešove. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v roku 2012 zamestnávala 582 pracovníkov.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: