korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

14. september 2013 - Svetový deň prvej pomoci – bezpečnosť na cestách

K situáciám, pri ktorých práve poskytnutie laickej prvej pomoci rozhoduje o živote či smrti, dochádza veľmi často práve pri dopravných nehodách. Bezpečnosť na cestách je v centre pozornosti tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci, ktorý si Slovenský Červený kríž aj tento rok v druhú septembrovú sobotu pripomína spolu s Medzinárodnou federáciou a ďalšími národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Začiatkom septembra 38 územných spolkov SČK v rôznych slovenských mestách organizuje sprievodné podujatia, počas ktorých predvedú ukážky prvej pomoci pri menších, no aj pri život ohrozujúcich zraneniach a situáciách, s ktorými sa môžeme v bežnom živote stretnúť (bezvedomie, zlomeniny, veľké vonkajšie krvácanie, vyprosťovanie osôb z havarovaného auta, resuscitácia na figurínach). SČK tiež organizuje osvetové podujatia pre žiakov základných či stredných škôl spojené s ukážkami prvej pomoci a prednáškami, hravou formou približujú tematiku prvej pomoci aj deťom v materských školách.

V rámci Národného plánu Slovenskej republiky (SR) pre Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) „Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020“ boli aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny vykonávané preventívne kontroly vodičov v súčinnosti Policajného zboru SR so Slovenským Červeným krížom. Kontroly sa v týždni od 8. do 12. júla vo všetkých slovenských okresoch zamerali na lekárničky pre cestnú dopravu a poskytovanie prvej pomoci.

Oslovených bolo takmer 2 800 vodičov, tri štvrtiny z nich mali autolekárničku vybavenú kompletne, u takmer piatich percent lekárnička vo vozidle absentovala úplne.

Z 2 055 vodičov, ktorých SČK preveril zo základných znalostí poskytnutia prvej pomoci, ju správne poskytnúť vedela sotva polovica z nich.

Autor článku: SČK

Dátum zverejnenia: