Fakty o bezpečnosti na cestách a prvej pomoci

Podľa publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pod názvom Globálna správa o stave bezpečnosti na cestách približne 1,24 milióna ľudí vo svete zomrelo v roku 2010 na následky zranení pri dopravnej nehode (jeden ľudský život každých 30 sekúnd). V správe tiež uvádza odhady, že 20 až 50 miliónov ľudí ročne pri nehodách na cestách utrpí zranenie či zostane s trvalými fyzickými následkami.

K viac ako 50 percentám úmrtí pri dopravných nehodách dochádza v prvých minútach po nehode. (Buyalaertova štúdia, 1999)

Mnohým z týchto úmrtí a zranení by sa dalo predísť, ak by ľudia vedeli poskytnúť prvú pomoc a v prípade dopravnej nehody správne zareagovať. Prvá pomoc samozrejme nenahrádza profesionálnu záchrannú službu, no je nevyhnutným prvým krokom, ktorý výrazne zvyšuje šance na prežitie. Okamžitá reakcia a použitie správnych úkonov pred príchodom profesionálnej pomoci výrazne znižuje úmrtnosť, vážnosť zranenia a dlhodobé následky.

Podľa WHO záchranná reťaz začína práve tými, ktorí sú prítomní, či prídu k dopravnej nehode ako prví. Laickí okoloidúci môžu zohrať zásadnú úlohu viacerými spôsobmi:

  • privolať profesionálne záchranné zložky
  • uhasiť prípadný požiar
  • zabezpečiť miesto nehody (napr. zabrániť ďalšej nehode, zabrániť zraneniu záchrancov, dozerať na zhromažďujúci sa dav zvedavcov či svedkov nehody)

Autor článku: SČK

Dátum zverejnenia: