Potrebujem zubný strojček? Ako spoznám, že musím navštíviť čeľustného ortopéda?

Potrebujem zubný strojček? Ako spoznám, že musím navštíviť čeľustného ortopéda?
Zdroj: bigstockphoto.com
Čeľustný ortopéd je zubný lekár, ktorý sa po absolvovaní 3-ročného špecializačného štúdia ukončeného špecializačnou skúškou pred odbornou komisiou zaoberá úpravou postavenia zubov a zlého rastu čeľustí u detí aj dospelých. Vďaka veľkému súčasnému pokroku v zubnom lekárstve pomocou čeľustnej ortopédie je možne liečiť v podstate akúkoľvek nepravidelnosť (odchýlku) chrupu fixnými a snímateľnými zubnými strojčekmi. Výsledkom takejto liečby sú rovné, zdravé zuby a v neposlednom rade estetický, sebavedomý úsmev.

Najčastejšie problémy, ktoré môžu byť  odstránené alebo zmiernené čeľustno-ortopedickou liečbou sú:

  1. Neestetický, malo atraktívny úsmev spôsobený  krivými zubami, ktoré majú príliš málo miesta a prekrývajú sa alebo práve naopak majú veľa miesta a vznikajú medzery.
  2. Očné zuby rastúce mimo zubného oblúka, čím sú veľmi zvýraznené a kazia úsmev.
  3. Predhryz. Horné predné zuby sú  výrazne posunuté dopredu, po zahryznutí nie sú v kontakte s dolnými. Mnohokrát je ťažké uzavrieť pery bez toho aby svaly okolo úst a na brade nevyzerali neprirodzene napnuté.
  4. Opačný predhryz. Dolné rezáky sú  pred hornými. Odchýlka je často spôsobená zlým rastom čeľustí a spojená s typickým profilom s výraznou bradou.
  5. Otvorený zhryz. Ani pri úplnom zahryznutí  predné alebo bočné zuby nie sú vo zvislom smere v kontakte.
  6. Hlboký zhryz. Pri zahryznutí sú  dolné rezáky výrazne prekryté hornými (viac než z jednej polovice). V niektorých prípadoch sa dolné rezáky dotýkajú až podnebia a poškodzujú sliznicu.
  7. Skrížený zhryz. Za normálnych okolností  je horné zuboradie širšie než dolné a zadné zuby sú do zahryznutí umiestnené bližšie ku lícam. Pokiaľ je to naopak a dolné zuby sú na jednej alebo obidvoch stranách bližšie ku lícam ide o skrížený zhryz. Môže byť postihnutý len jeden zub alebo celá skupina zubov.
  8. Zlozvyky u detí. Sú to dýchanie cez ústa, cmúľanie prstu alebo iného cudzieho predmetu, podkladanie dolnej pery pod horné rezáky. Tieto zlozvyky môžu v detskom veku spôsobiť zlý vývoj čeľustí a ovplyvniť postavenie zubov a takto podmieniť vznik čeľustno-ortopedickej odchýlky. Pokiaľ je zlozvyk občasný, nie je potrebná návšteva lekára, ale pokiaľ pretrváva mesiace až roky a vyskytuje sa počas veľkej časti dňa je potrebná konzultácia lekára. 

Autor článku: kolektív ALFA DENT

Dátum zverejnenia: