Liga za duševné zdravie organizuje okrúhly desiaty ročník Zbierky DNI NEZÁBUDIEK

Liga za duševné zdravie SR sa snaží roky znižovať stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Tohtoročná informačná kampaň pre verejnosť je zameraná na duševné zdravie detí. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Predsudky sú výsledkom šírenia nekorektných informácií, preto sú dôležité destigmatizačné kampane. 

MUDr. Eva Pálová, primárka I. psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice: „Dôkazom toho, že najčastejšou príčinou tabu sú nevedomosť a predsudky, je zlý prístup k ochoreniam ako týfus, kiahne, či niektoré psychické poruchy . Postupný rozvoj medicíny priniesol boj so scholastickou predstavou, že nákaza je boží trest alebo dôsledok hriechu. Škoda, že tento odkaz nerezonuje v súčasnosti viac. Tabuizované ochorenia stále trápia vysoké percento našej populácie – psychické poruchy, poruchy príjmu potravy, vývojové poruchy, niektoré kožné ochorenia, ale aj na pohľad bežné veci ako menštruácia, či alkoholizmus. Postavenie ľudí s tabuizovanými chorobami je stále stigmatizované. Mnohí jedinci s týmito a ďalšími ochoreniami sa zo strachu z vylúčenia zo spoločnosti radšej k týmto problémom nepriznajú a nevyhľadajú pomoc.“

Informačná kampaň o duševnom zdraví v roku 2013 a celonárodná zbierka DNI NEZÁBUDIEK v uliciach Slovenska - desiate výročie

Liga za duševné zdravie už desať rokov informuje počas kampane ľudí o dôležitosti duševného zdravia, ale ukazuje sa, že prevenciu treba začať u detí. Okrúhle desiate výročie oslávime krásnymi projektmi pre deti, ktoré pripravujeme už niekoľko rokov s našimi odborníkmi. Podporte nové projekty, ktoré budú pomáhať našim deťom: Školenia učiteľov o duševnom zdraví detí, Zippy´s friends - projekt pre deti, Okrúhle stoly o duševných poruchách u detí na webovej stránke LDZ SR, Výstava výtvarných prác detí a dospelých s duševnými poruchami v Galérii 19 v Bratislave od 26.9. do 24.11.2013.

Do Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2013 sa môžete zapojiť tromi spôsobmi:             

  1. kúpou malej modrej nezábudky v uliciach Slovenska od 20.9. do 24.9.2013
  2. zaslaním SMS na číslo 833 v hodnote 2,- Eurá do 31.10.2013
  3. trvalým príkazom alebo zaslaním sumy na čísla účtov LDZ SR: 4040154029 / 3100 a 20266500 / 6500

Podporte Zbierku DNI NEZÁBUDIEK a kúpte si modrú  nezábudku od našich dobrovoľníkov. V dňoch 20. až 24. septembra si môžu ľudia na celom Slovensku zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Nezábudky budú rozdávať dobrovoľníci, členovia združení alebo študenti stredných škôl v mnohých mestách na  Slovensku.

ZBIERKU odštartuje happening v Auparku 20. septembra 2013

V Auparku presne v deň, keď sa do ulíc rozbehnú dobrovoľníci zo škôl a zo združení, Vás radi uvidíme od 14,oo na happeningu, ktorý bude prebiehať za prítomnosti významných osobností, ktoré už roky podporujú prácu Ligy a za prítomnosti ľudí z občianskych združení. Na charitatívnom evente budú spievať speváci Andrea Zimányiová, Anka Repková, Robo Opatovský, Samo Hošek a rozprávať herci ako Jana Hubinská, Marek Majeský, Maťo Mňahončák, moderátori ako Soňa Mullerová, pán Anton Srholec, pani riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, spisovatelia a odborníci psychológovia a psychiatri (ako napríklad MUDr. Ján Šuba alebo MUDr. Pavel Černák) o dôležitosti duševného zdravia a o podstatnej úlohe vzdelávania verejnosti aj v týchto citlivých a intímnych otázkach. 

Duševné poruchy nemusia ovládať život pacienta, sú  dnes dobre liečiteľné. Bez duševného zdravia neexistuje zdravie. Pomôžte ľuďom so skúsenosťou s duševnou poruchou vrátiť sa k práci a k rodine! Pomôžte rodičom a učiteľom, aby lepšie porozumeli problémom svojich detí. Ak má dieťa duševné problémy, trpí. Spolu s ním trpia rodičia, lebo si myslia, že zlyhali. A navyše trpia aj učitelia, lebo sa narúša vzdelávací proces. Ak sa nájde príčina a dieťa sa včas dostane k odborníkovi, všetkým sa uľaví a môžu situáciu spoločne zvládnuť. Chceme mať zdravšie deti, spokojnejších rodičov – chceme zdravšie Slovensko.

Ako pomáha Zbierka Dni nezábudiek? Na Slovensku chýbajú denné stacionáre a rehabilitačné strediská pre deti, je nedostatočný počet služieb denných stacionárov a rehabilitačných stredísk, krízových centier, chránených a podporovaných bývaní, chránených a podporovaných zamestnaní. Komplexná starostlivosť na Slovensku buď chýba alebo je neúplná. Počas desiatich rokov sme sa venovali rôznym témam, ale prevencia je najdôležitejšia, alebo ako sa hovorí je lacnejšia ako liečba. Preto rozbiehame veľa projektov pre deti a pozornosť venujeme zdravej detskej duši. Zo zbierky budú podporené projekty všetkých zúčastnených združení a tak ostanú peniaze v regiónoch Slovenska.

Zdravie je naša najväčšia hodnota. Bez duševného zdravia  nie je celkové zdravie. V našej verejnosti sú rozšírené mýty a nepravdy o duševných poruchách a tie stigmatizujú ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševným utrpením. Duševné poruchy sa dajú liečiť a je možný návrat do bežného života.

Pomôžte aj vy! Nezabúdajte na svoje duševné  zdravie, zapojte sa do zbierky!

Autor článku: Ing. Olga Valentová

Dátum zverejnenia: