V Trebišove sa konal 11. ročník Zemplínskych lekárnických dní

V Trebišove sa konal 11. ročník Zemplínskych lekárnických dní
Zdroj: bigstockphoto.com

Slovenská lekárnická komora, stavovská organizácia slovenských lekárnikov a miestna lekárnická komora Trebišov zorganizovala v hoteli Zemplín už 11. Ročník Zemplínskych lekárnických dní - Memoriál doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD. pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Richarda Rašiho. Témou dvojdňového stretnutia lekárnikov, lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov štátnych i profesijných organizácií zo Slovenka boli Prírodné liečivá. 

Slovenskí lekárnici, ktorí sa od piatka do soboty stretli v Trebišove na 11. ročníku Zemplínskych lekárnických dní, sa podrobne venovali antibiotikám a aktuálnemu vnímaniu prírodných liečiv.

Na Zemplínskych lekárnických dňoch vystúpili zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory, Českej lekárnickej komory, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a i. Piatkový prednáškový deň bol zakončený spoločenským večerom, ktorý zabezpečil priestor aj pre neformálnu diskusiu.

„Naša stavovská lekárnická organizácia si veľmi váži, že tento projekt opätovne spojil významné slovenské zdravotnícke organizácie. Tie garantujú odbornosť a účastníkom dovolili kompetentne diskutovať k aktuálnej problematike prírodných liečiv,“ povedal prezident Slovenskej lekárnickej komory Tibor Czuľba.

„Príspevky diskutujúcich sa priamo dotýkali alternatívnych a prírodných liečiv, ktoré môžu byť často adekvátnou alternatívou pri liečbe rôznych ochorení. Hlavná téma podujatia bola doplnená prednáškami o aktuálnych problémoch a výzvach lekárenstva na Slovensku,“dodal viceprezident SleK Ondrej Sukeľ.

Zemplínske lekárnické dni sú súčasťou vzdelávacích aktivít, ktoré Slovenská lekárnická komora organizuje priebežne počas celého roka. Sú zároveň aj Memoriálom Doc. RNDr. Jozefa Seginka, PhD., významného rodáka zemplínskeho regiónu, bývalého dekana Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, ktorý osobne otváral 1. ročník Zemplínskych lekárnických dní v roku 2003 v Trebišove.

Autor článku: Slovenská lekárnická komora

Dátum zverejnenia: