Medzinárodný kongres SOMED2013

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa podieľa na organizácii medzinárodného kongresu SOMED2013 Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby, ktorý sa koná v týchto dňoch (24.-26. septembra 2013) v Košiciach. Miestnym organizátorom odborného podujatia, ktorého poslaním je prezentovať vedecké úspechy a pokroky urobené vo výskume v oblasti mikrobiálnej ekológie a jej vzťahu k chorobám, je Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

SOMED2013 je v poradí už 36. podujatím medzinárodnej Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby založenej v roku 1978, na čele ktorej stojí v súčasnosti americký profesor Andrew B. Onderdonk. Cieľom tejto spoločnosti je výmena najnovších poznatkov v oblasti vzťahu črevnej mikroflóry v oblasti zdravia a chorôb s efektom minimalizovať riziko vzniku ochorení a Slovensko má v nej účasť od roku 2012, kedy sa stal členom jej výboru prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach MVDr. Alojz Bomba DrSc. Práve tomu sa podarilo presadiť, aby sa tohoročný kongres, ktorý sa každoročne koná v inom štáte, mohol zorganizovať v Košiciach ako Európskom hlavnom meste kultúry. Aj keď a pôvodne mal SOMED2013 konať v USA, výbor Spoločnosti pre mikrobiálnu ekológiu a choroby  mu napokon vyhovel a v Košiciach sa tak stretlo asi sto prevažne zahraničných účastníkov  z 25 krajín sveta.

„SOMED2013 je komplexné vedecké fórum v oblasti mikrobiálnej ekológie pre vedcov, výskumníkov a poskytovateľov technológií, na ktorom sa bude diskutovať o aktuálnych pokrokoch v klinickej mikrobiológii, vplyve antibiotík na mikrobiálnu ekológiu a úlohe mikrobiálnych biofilmov pre zdravie človeka. Ťažiskovou témou je antibiotická rezistencia, úloha mikroflóry v regulácii fyziologických funkcií organizmu, hlavne imunitného systému a metabolizmu a tiež možnosti modulácie črevnej flóry, úloha mikroorganizmov  a mikrobiálneho biofilmu pri chorobách a možnosti prevencie ochorení moduláciou mikroflóry,“ hovorí prednosta Ústavu experimentálnej medicíny UPJŠ LF v Košiciach MVDr. Alojz Bomba DrSc.

V prvý deň kongresu, zameraného na problematiku mikrobiálnej ekológie v oblasti zdravia, prevencie, liečby ochorení či minimalizovania ich následkov, sa bude konať predkongresové sympózium špecificky venované problematike antibiotickej rezistencie mikroorganizmov. Druhý deň bude venovaný významu črevnej mikroflóry pre zdravie človeka, optimalizácii jej zloženia tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku rôznych ochorení, a možnosti jej ovplyvňovania probiotikami a prebiotikami. Zaujímavé prednášky objasnia výskum niektorých mikroorganizmov použitím in vitro modelov a dotknú sa témy mikroflóry ústnej dutiny, močovo-pohlavného systému a mikroflóry kože. Na tretí deň sú naplánované predovšetkým prednášky domácich a českých účastníkov a otvorí sa téma epidemiológie  a mikroflóre potravín.

„Kongres je jedinečnou príležitosťou na stretnutie medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí posúvajú vpred chápanie úlohy mikrobiálnej ekológie pre zdravie človeka. No cieľom tohto odborného podujatia je nielen prezentovať výsledky výskumov realizovaných v rôznych krajinách, ale tiež hľadať praktické aplikácie s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie a v oblasti prevencie ochorení. Nepôjde teda len o výmenu vedeckých poznatkov a odbornú diskusiu medzi delegátmi z celého sveta z akademickej oblasti, ale aj z oblasti priemyslu, aby sa nové poznatky dostávali do praxe,“ konštatuje prezident organizačného výboru kongresu SOMED2013 MVDr. Alojz Bomba DrSc.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia rôznych pracovísk prítomných účastníkov a deklarovanie ich záujmu pracovať v rámci rôznych odborných fór, aby sa sformovali záujmové tímy pre riešenie spoločných výskumných projektov. Nových partnerov pre spoluprácu by rád získal aj Ústav experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorý v jednej z plenárnych prednášok predstaví sumár výsledkov svojho výskumu za posledné obdobie v tejto oblasti. Zameraná bude na úlohu črevnej mikroflóry pri prevencii aterosklerózy a kolorektálneho karcinómu.

„Keďže sa podujatie koná pod hlavičkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prednášky sa uskutočnia v jej prekrásnej historickej aule, nebude na ňom chýbať ani prezentácia našej univerzity. Taktiež chceme účastníkom priblížiť históriu nášho mesta  
a máme pre nich pripravený pôsobivý program. Členovia košickej ‚gardy‘ prinesú do sály zlatú truhlicu, z ktorej vytiahneme symbolickú druhú časť košického zlatého pokladu – bohatú históriu našej metropoly. Chýbať nebude ani špeciálna prehliadka Košíc  
a spoločenský program,“ poznamenáva MVDr. Alojz Bomba DrSc.

Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF

Výskumná  činnosť ústavu je zameraná na prevenciu chronických chorôb a moduláciou ekosystému tráviaceho traktu využitím probiotických mikroorganizmov a bioaktívnych látok naturálneho pôvodu. Získané poznatky v rámci riešenia výskumných projektov sa využívajú pre vývoj modulačných prípravkov, ktorých aplikácia zefektívni prevenciu a terapiu srdcovocievnych chorôb, nádorových chorôb a alergií. Ústav pracuje na koncepte takzvaných potencovaných probiotík, teda kombinácii probiotických mikroorganizmov s prebiotikami a naturálnymi bioaktívnymi látkami, ako sú rastlinné extrakty a 3 omega mastné kyseliny.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: