Doktorand Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Radovan Tiško získal prestížne ocenenie Európskej respirologickej spoločnosti

Prestížne ocenenie získal nedávno na kongrese Európskej respiologickej spoločnosti doktorand v dennej forme štúdia na Klinike pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Radovan Tiško. Ide o každoročné vedecké podujatie European Respiratory Society zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov a výsledkov výskumu v oblasti pneumológie, ktoré sa konalo tento rok v dňoch 7.-11. septembra v španielskej Barcelone. Medzinárodného kongresu sa zúčastňujú lekári a vedci z celého sveta a v tomto roku to bolo približne 18 tisíc odborníkov z akademickej sféry a z klinickej praxe.

Európska respirologická  spoločnosť každoročne odmeňuje najlepšie príspevky na tomto odbornom podujatí, pričom špeciálne ceny sú určené  pre mladých vedeckých pracovníkov. Na septembrovom kongrese získal jedno z prestížnych ocenení v problematike spánkovej medicíny „The travel grant for sleep medicine 2013“ MUDr. Radovan Tiško, ktorého výskumným zameraním je štúdium vplyvu obštrukčného spánkového apnoe na metabolizmus lipidov.

Spánkové apnoe je časté ochorenie prejavujúce sa prestávkami v dýchaní počas spánku a chrápaním, ktoré zvyšuje riziko aterosklerózy a porúch metabolizmu cukrov a tukov a preto predstavuje zvýšené riziko pre vznik srdcovocievnych ochorení diabetu (cukrovky). Výskumníci v posledných rokoch zistili, že na kôrnatenie tepien má vplyv nielen celková hladina takzvaného dobrého či zlého cholesterolu, ale aj veľkosť cholesterolových častíc  
a MUDr. Radovan Tiško vo svojej práci podporenej agentúrou APVV ukázal, ako spánkové apnoe a genetické faktory ovplyvňujú práve veľkosť častíc „dobrého a zlého“ cholesterolu. Práca vznikla v rámci medzinárodnej spolupráce košického tímu prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, DrSc., prednostky Kliniky pneumológie a ftizeológie, s kolegami na Univerzite  
v Palerme a Univerzite v Záhrebe.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: