Priemerný plat sestier a pôrodných asistentiek

Vzhľadom k tomu, že v posledných dňoch rezonujú v médiách nepresné údaje o platoch sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia štátnych nemocníc SR pristúpila k analýze ich miezd u všetkých svojich členov.  Priemerný mesačný plat sestier a pôrodných asistentiek v hrubom, vrátane všetkých príplatkov je 1.037,-Eur.  
 
Asociácia v súčasnosti združuje 24 štátnych zdravotníckych zariadení:

 • UN Bratislava
 • UN L. Pasteura Košice
 • FN Nitra
 • DFNsP Bratislava
 • DFN Košice
 • DFNsP Banská  Bystrica
 • FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • FN Trnava
 • FNsP J. A. Reimana Prešov
 • FNsP Žilina
 • FN Trenčín
 • UN Martin
 • FNsP Nové  Zámky
 • NRC Kováčová
 • NÚ TBC, PCH a HCH Vyšné Hágy
 • ÚVN SNP Ružomberok
 • Nemocnica Poprad, a.s.
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • Stredoslovenský  ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • Východoslovenský  ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
 • Národný onkologický  ústav
 • Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
 • Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
 • Letecká vojenská nemocnica Košice, a.s.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: