V Nemocnici Bánovce ďalší „Deň srdca“ odhalil troch doteraz nepoznaných cukrovkárov

V Nemocnici Bánovce ďalší „Deň srdca“ odhalil troch doteraz nepoznaných cukrovkárov
Zdroj: bigstockphoto.com

V týchto dňoch sa vo vestibule Nemocnice Bánovce – 3. súkromnej nemocnice, s.r.o., patriacej do skupiny Unipharma, konal už tradičný celoslovenský projekt MOST (Mesiac o srdcových témach). Symbolicky na „Deň srdca“ mali obyvatelia výnimočnú príležitosť na „vylúštenie“ kódu zdravého života. Boli k dispozícii odborníci, ktorí poradili aké preventívne kroky podniknúť pre zachovanie zdravia svojho srdca.

V roku 2013 organizovala Slovenská nadácia srdca už 7. ročník kampane MOST. Od roku 2006 sa podarilo priamo na ulici vyšetriť viac ako 91 tisíc osôb.

Na Slovensku zomiera na srdcovo-cievne ochorenia viac ako polovica obyvateľov. Čo je viac ako na všetky typy rakoviny spolu. Je známe, že až v 90 % im môžeme predísť správnou životosprávou. Problémom prevencie srdcovo-cievnych ochorení je aj takzvaný syndróm Mojžiša (vieme, čo máme robiť, ale nerobíme to).

„Každému záujemcovi sme bezplatne zmerali rôzne parametre súvisiace so zdravím srdca. Napríklad krvný tlak, či koncentráciu cholesterolu a glykémie z kvapky krvi pomocou prenosných prístrojov. Všetko bezbolestne a na počkanie (jedno vyšetrenie cholesterolu trvá 3 minúty),“ povedal primár interného oddelenia a námestník riaditeľa pre LPS Nemocnice Bánovce Alexander Klabník a ďalej upresňuje: „Tento rok sme porovnaním s minulým ročníkom zistili menej alarmujúce výsledky. Najvyšší krvný tlak 160/100 sme namerali u 45-ročného muža (minulý rok 185/106 u 62-ročnej ženy). Hodnoty celkového cholesterolu vyššie ako 5 mmol/l mala cca polovica vyšetrených ľudí. Podobne ako minulý rok sme odhalili až troch pacientov s doteraz nepoznanou cukrovkou 2. typu (najvyššia glykémia bola 16,3 mmol/l).“

„Väčšinu vyšetrených tvorili ženy prevažne vo veku 40-60 rokov (minulý rok 50-70 rokov). Najmä ľudia v produktívnom veku by mali byť zodpovednejší k svojmu zdraviu. Často sa totiž vyhovárajú, že na takéto vyšetrenie „nemajú čas a sú zdraví“. Lenže práve vysoký krvný tlak či vysoký cholesterol nebolia. „Zopár minút na prevenciu si môže nájsť každý,“ doplnil A. Klabník.

Odozva od širokej laickej verejnosti aj od zdravotníkov bola veľmi pozitívna. Viacerí  prejavili obdiv organizátorom, že im nie je ľahostajný zdravotný stav spoločnosti a že lekári prichádzajú neštandardne „k ľuďom“. Ocenili našu „expresnú preventívnu prehliadku“ najmä z pohľadu úspory času a peňazí (vyšetrenie zadarmo, bez viachodinového čakania u svojho lekára).

Do projektu MOST sa mohlo zapojiť interné oddelenie Nemocnice Bánovce vďaka sponzorskej podpore materskej skupiny UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. je nemocnicou patriacou do skupiny Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Unipharma vlastní nemocnicu od. 1.1.2006, až doteraz do jej rozvoja investovala viac ako 1,7 mil. Eur. Poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s počtom približne 40 tis. obyvateľov.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: