5. výročie Unikliniky Prievidza

5. výročie Unikliniky Prievidza
Zdroj: bigstockphoto.com

V týchto dňoch sa v priestoroch Medicínsko-diagnostického centra kardinála Korca v Prievidzi uskutočnil odborný seminár pri príležitosti 5. výročia otvorenia tohto špičkového zdravotníckeho zariadenia, ktoré slúži najmä obyvateľom hornej Nitry, ale vďaka svojej kvalite a modernej diagnostickej technike a odborníkom si nachádza priazeň aj u klientov z územia celej Slovenskej republiky. Za päť rokov svojej existencie takmer strojnásobila počet vyšetrených pacientov.

Medicínsko-diagnostické  centrum kardinála Korca verejnosti poskytuje svoje služby od októbra 2008. Ide o jedinečný projekt novovybudovaného zdravotníckeho zariadenia  s najmodernejšími technológiami, prístrojmi a vysoko kvalifikovaným personálom.

Uniklinika má tri pracoviská: Centrum zobrazovacích metód, Centrum špeciálnej diagnostiky a Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Hlavnou výhodou zariadenia je kompletná ambulantná zdravotná starostlivosť, dostupnosť a rýchlosť všetkých vyšetrení v rámci jednej budovy, v prípade zdravotných prehliadok v rámci jedného dňa.  Na pracoviskách sa denne uskutoční takmer 670 vyšetrení a zdravotných výkonov. Odhadovaný počet výkonov v roku 2013 je 170 000.

Denne sa realizuje priemerne 50 USG vyšetrení, čo je od začiatku roku 2013 zatiaľ  7727 týchto vyšetrení, 100 RGD vyšetrení, čo zatiaľ  predstavuje  15 847 RGD vyšetrení a počet MR vyšetrení od roku 2009 stúpol z 1631 na 5295.

„Uniklinika realizuje predstavu a ideál úrovne zdravotnej starostlivosti. A nielen vzhľadom na slovenské podmienky, ale aj vzhľadom na európsky štandard. Aj päť rokov spokojnosti s Uniklinikou dokazuje, že cesta slovenského zdravotníctva je cez zvyšovanie kvality poskytovaných služieb,“ povedal o Uniklinike Tomislav Jurik, predseda predstavenstva  materskej spoločnosti Unipharma.

Toto medicínske centrum je zmluvným poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby pre 27 spoločností  s celkovým počtom takmer 5500 zamestnancov. Je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008. Samotná Uniklinika má 57 kmeňových zamestnancov.

Hostí slávnostného seminára privítali zástupcovia vedenia spoločnosti Unipharma - 1. slovenská lekárnická a.s. a vedenia Unikliniky kardinála Korca. Účastníci podujatia mali po odborných prezentáciách a informáciách o chode a vývoji tohto zdravotníckeho zariadenia možnosť zúčastniť sa okrem besedy s manažmentom Unipharmy a Unikliniky aj prehliadky jej priestorov, jednotlivých pracovísk a  špičkovej diagnostickej techniky.

Medicínsko - diagnostické centrum Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi poskytuje obyvateľom nielen hornej Nitry vyšetrenia na troch špecializovaných pracoviskách vybavených najmodernejšou prístrojovou technikou. Sú to pracoviská Centrum zobrazovacích metód, Centrum špeciálnej diagnostiky a Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Okrem toho je pre pacientov v  priestoroch Unikliniky, v podnájme dostupných ďalších 47 neštátnych lekárov v moderných ambulanciách. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť doteraz v Uniklinike investovala 12 621 598 eur.

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je slovenská spoločnosť vo vlastníctve lekárnikov a lekárov. Spoločnosť podniká vo farmaceutickom priemysle od roku 1992 a od roku 2002 poskytuje aj zdravotnú starostlivosť. UNIPHARMA je druhým najväčším veľkodistribútorom liekov, zdravotníckeho materiálu a doplnkového sortimentu na Slovensku. Svojich klientov zásobuje z troch Obchodno-distribučných stredísk v Bratislave, Bojniciach a Prešove. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť v roku 2012 zamestnávala 582 pracovníkov.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: