Nemocnica Košice-Šaca najlepšou všeobecnou nemocnicou

Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu poisťovne Dôvera medzi pacientmi je Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku, v poradí už po štvrtýkrát. Na treťom mieste sa umiestnila taktiež nemocnica zo skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA – 1. slovenskej lekárnickej a.s., Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o.

Prieskum, ktorý hodnotil rok 2012, respondentom kládol otázky k spokojnosti so zdravotníckymi zariadeniami. Sledoval najmä správanie lekárov a sestier, ich starostlivosť, kvalitu ubytovania a stravy, celkovú spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou, zlepšenie zdravotného stavu po prepustení a ochotu odporúčať nemocnicu. Pre UNIPHARMU, ktorá je materskou spoločnosťou dvoch z troch najlepších všeobecných nemocníc, je nemenej dôležitá modernizácia vybavenia a rozširovanie poskytovaných služieb pacientom.

 „Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť každého jedného pacienta, ktorý v našich nemocniciach bojuje s pomocou zdravotníckeho personálu so svojim ochorením. Vnímame aj citlivosť vzťahu pacienta a zdravotníckeho zariadenia, či personálu. Tento prieskum opätovne dokazuje, že náš cieľ prinášať občanom dar zdravia s úctou, sa priebežne a neustále napĺňa,“ povedal o hodnotení nemocníc Tomislav Jurik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti UNIPHARMA.

Nemocnica Košice-Šaca disponuje ocenením Slovak Gold Exclusive, Certifikátom integrovaného systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001, Cenou primátora mesta Košice a Certifikátom rodovo zodpovednej organizácie. Vďaka kvalitnému novorodeneckému oddeleniu získala nemocnica aj certifikát Baby Friendly Hospital. Nemocnica Handlová je nemocnicou rodinného typu a disponuje Certifikátom kvality EN ISO 9001:2008. Do skupiny zdravotníckych zariadení UNIPHARMA patria ešte Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. a špičkové medicínsko-diagnostické centrum UNIKLINIKA kardinála Korca v Prievidzi.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: