Ľudia chcú mať aj ďalej na výber

Predbežné výsledky tohtoročnej prepoisťovacej kampane ešte jednoznačnejšie ako v roku 2012 potvrdili, že ľudia si chcú aj naďalej vyberať svoju zdravotnú poisťovňu. Napriek tomu, že tohtoročná prepoisťovacia kampaň niesla jasné známky neférovosti a ako nový prvok sa objavilo organizované dlhodobé zneistenie poistencov súkromných poisťovní, výsledkom je minimálny pokles počtu poistencov. V súkromných zdravotných poisťovniach stále zostáva poistených vyše 1,8 milióna občanov Slovenska.

Podľa predbežných výsledkov bude úbytok poistencov v Union zdravotnej poisťovni za prepoisťovacie obdobie, ktoré skončilo 30.9.2013, predstavovať asi 2,6% poistného kmeňa, čiže približne 11 tisíc poistencov. „Tento výsledok považujeme za úspech vzhľadom na atmosféru zneistenia, ktorú vytvárali štátne nemocnice koordinovaným podaním výpovedí a odmietaním rokovania o dodatkoch zmlúv až do samotného záveru prepoisťovacej kampane. Považujeme za pozoruhodné, že k podpisu dodatkov prišlo až v posledný deň prepoisťovacej kampane. Konanie štátnych nemocníc voči Union ZP a jeho dôsledky počas týchto troch mesiacov ešte vyhodnocujeme,“ komentoval výsledky Roman Podolák, predseda predstavenstva Union ZP. 

„Podľa nášho názoru štátne nemocnice vypovedali zmluvy k 30.6.2013 a následne konali spôsobom, ktorý nie je v súlade s právom. Aby sme ochránili práva našich poistencov, podnikli sme právne kroky, na ktorých výsledok čakáme a následne o ňom budeme informovať,“ dopĺňa R. Podolák.

„Za rovnako neštandardný považujeme spôsob, akým štátna poisťovňa využila postavenie najväčšieho hráča a podmienila podpísanie vlastných dohôd s nemocnicami určením finančných podmienok zmlúv s inou poisťovňou Pritom nemocniciam sme už začiatkom leta ponúkli rovnaké alebo lepšie platobné podmienky ako štátna poisťovňa a nemocnice ich neprijatím reálne prišli o dodatočných vyše 0,5 milióna eur,“. vysvetľuje E. Májeková, členka predstavenstva Union ZP.

Autor článku: Judita Smatanová

Dátum zverejnenia: