25 rokov od 1. transplantácie obličky v Košiciach

25 rokov od prvej transplantácie obličky si v tomto roku pripomína Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, na pôde ktorej sa realizuje komplexný odberový a obličkový transplantačný program. UNLP v tejto oblasti v rámci Slovenska veľmi úzko spolupracuje s transplantačnými centrami Univerzitných nemocníc v Bratislave, Banskej Bystrici a Martine a v rámci multiorgánových odberov s viacerými európskymi transplantačnými centrami. Transplantačné oddelenie UNLP Košice garantuje Odberový a transplantačný program ako jediné v regióne východného Slovenska (cca 1,5 mil. obyvateľov).

Začiatky transplantačného programu v Košiciach sa datujú k roku 1986, kedy tím lekárov pod vedením akademika E. Matějíčka začal realizovať odbery obličiek od darcov orgánov s potvrdenou mozgovou smrťou pre Transplantačné centrum v Bratislave. Spolupráca s Transplantačným centrom Bratislava a Transplantačným centrom IKEM v Prahe vyvrcholila 20. novembra 1988, kedy sa na pôde Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach uskutočnila prvá transplantácia obličky a realizoval ju tím už skúsených odborníkov pod vedením akademika Emila Matejíčka.

Ku 20. októbru 2013 bolo v Košickej univerzitnej nemocnici realizovaných 811 transplantácií obličiek a odber orgánov bol uskutočnený u 327 darcov s potvrdenou mozgovou smrťou. Náročný no efektívny program transplantácií obličiek od žijúcich darcov bol ako moderný medicínsky postup v Transplantačnom centre UNLP Košice etablovaný v auguste 2004, pričom ku dnešnému dátumu bola táto procedúra realizovaná u 31 pacientov.

Na optimálnom zabezpečení transplantačného programu UNLP Košice sa okrem personálu  Transplantačného oddelenia a I. chirurgickej kliniky UNLP Košice podieľajú aj pracovníci Oddelenia laboratórnej medicíny – Pododdelenia klinickej imunológie, Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie a Centrálneho operačného traktu. Multidisciplinárnosť a komplexnosť transplantačného programu podčiarkuje aj spolupráca s ďalšími pracoviskami UNLP Košice – predovšetkým I. klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny, Neurologickou klinikou, Urologickou klinikou, Združenou tkanivovou bankou, Oddelením patológie a Oddelením klinickej farmakológie. 

V poslednom období zaznamenávame pokles počtu darcov orgánov. Okrem nevyhnutnej podpory darcovského programu v našom regióne plánujeme v najbližšom období významne zvýšiť aktivity v oblasti transplantácie obličiek od žijúcich darcov (dnes u nás predstavujú tieto transplantácie necelé 4% všetkých obličkových transplantácií) vrátane preemptívnych transplantácií (pred dialýzou) a tiež rozvíjať program komplexnej transplantačnej liečby diabetes mellitus.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: