korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Svetový deň psoriázy

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 29. október za Svetový deň psoriázy. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o tomto zatiaľ nevyliečiteľnom, najčastejšom neinfekčnom chronickom ochorení pokožky, ľudovo nazývanom lupienka. Kožné ochorenia vrátane psoriázy mapuje aj zverejnená štatistika Národného centra zdravotníckych informácií s názvom „Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2012“. Z takmer milióna vyšetrených osôb v dermatovenerologických ambulanciách na Slovensku bolo vyše 62-tisíc psoriatikov.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v dermatovenerologických ambulanciách v uplynulom roku vyšetrených na určité kožné ochorenie celkovo 993-tisíc pacientov. Najčastejšou príčinou vyšetrení detí aj dospelých v kožných ambulanciách boli dermatitídy a ekzémy (322 659 vyšetrených). Ďalším častým ochorením pacientov vo veku 0 – 18 rokov bolo acne (52 721 vyšetrených). V prípade pacientov vo veku 19 a viac rokov boli na druhom mieste prekancerózy – kožné zmeny, ktoré môžu viesť k vzniku malígnych nádorov (130 128 vyšetrených). V prvej päťke najčastejších kožných ochorení u detí aj dospelých sa nachádza aj psoriáza.

V roku 2012 bolo na Slovensku vyšetrených na psoriázu 62 526 osôb, v tom 32 086 mužov a 30 440 žien. Oproti roku 2011 je to pokles o 4 468 osôb. Najviac psoriatikov bolo vyšetrených v ambulanciách Košického kraja (10 693 osôb) a Bratislavského kraja (9502). Najmenej evidovali ambulancie v Trnavskom kraji (4834).  Vo vekovej skupine 0-18 rokov bolo na psoriázu vyšetrených 4 113 osôb. Celkový počet psoriatikov sa na Slovensku odhaduje na 200-tisíc, zo štatistík však vyplýva, že len tretina  z nich sa na toto ochorenie aj lieči.

Podľa Národnej americkej psoriatickej nadácie (NPN) celosvetovo na psoriázu trpí 125-miliónov ľudí, čo znamená, že približne každý 50. človek má niektorú formu psoriázy. Podľa odhadov NPN trpia týmto ochorením 2-3% Európanov a 1% populácie v Ázii a Afrike. V USA sa počet osôb chorých na psoriázu odhaduje na 7,5-milióna obyvateľov (približne 2,2 % populácie). Psoriáza postihuje približne rovnako mužov aj ženy. Vo zvýšenej miere ňou trpia obyvatelia severnej Európy a Škandinávie. Za spúšťače psoriázy sú považované napríklad stres, fajčenie, poranenia kože, užívanie niektorých liekov, hormonálne zmeny alebo infekcie. 

Psoriáza sa môže prejaviť v akomkoľvek veku, najčastejšie je to však medzi 15. až 35. rokom života, ako udávajú štatistiky Medzinárodnej federácie psoriatických asociácií. Podľa odhadov má dedičnosť na svedomí vznik psoriázy asi u 30% pacientov. Ak jeden z rodičov trpí na toto ochorenie, pravdepodobnosť vzniku psoriázy u dieťaťa je 10-30% a ak sú postihnutí obaja rodičia, pravdepodobnosť vzniku je až 50%.  Medzi typické príznaky patria ostro ohraničené červené svrbiace ložiská, ktoré sú pokryté striebristobielymi lupinami. Okrem kože bývajú postihnuté aj nechty a sliznice a ako uvádza Národný ústav reumatických chorôb, u 10 – 40% pacientov trpiacich na psoriázu môže vzniknúť chronické reumatické ochorenie nazývané psoriatická artritída. Na základe epidemiologických pozorovaní sa odhaduje, že ťažkí psoriatici žijú v priemere o 10 rokov menej ako priemerná populácia.

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2012

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: