Kolaudácia moderného Urgentného príjmu UNLP už o pár mesiacov

Kolaudácia moderného Urgentného príjmu UNLP už o pár mesiacov
Zdroj: bigstockphoto.com

Je tu začiatok novembra 2013 a s ním kompletne hotová stavebná časť nového Urgentného príjmu UNLP Košice, čo svedčí o tom, že projekt úspešne napreduje a realizuje sa v súlade s plánovaným harmonogramom. Doposiaľ sa na modernej stavbe preinvestovalo vyše 20 mil. Eur a aktuálne vrcholia prípravy na montáž zdravotníckej techniky.

Nová budova bola nevyhnutnosťou, veď výstavba Univerzitnej nemocnice L. Pasteura bola dokončená v r.1924, a aj keď pavilón úrazovej chirurgie z čias prvej Československej republiky bol vo svojej dobe moderným pracoviskom, dnes tieto parametre už nestačia.

Výstavba šesťposchodového moderného pavilónu urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník sa začala vo februári 2012. Nová budova za takmer 26,5 mil. EUR sa stavia vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Operačného programu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc. Pod jednou strechou pavilónu budú traumatologické ambulancie aj lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie, pracoviská Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a Centrálne prijímacie oddelenie.

„Som veľmi rád, že vďaka eurofondom môžeme výrazne skvalitniť zdravotnú  starostlivosť pre pacientov UN L. Pasteura, čo bude v konečnom dôsledku znamenať obrovský prínos pre pacientov z celého východoslovenského regiónu, pretože sústredí traumatologickú starostlivosť na jednom mieste“, zdôraznil potrebu nového urgentného príjmu riaditeľ UN L. Pasteura Košice MUDr. Ladislav Rosocha, MPH.

Stavba je na dvoch poschodiach prepojená so susedným chirurgickým monoblokom, vybavená kvalitnou vzduchotechnikou a klimatizáciou. Výstavba nového Urgentného príjmu postupuje podľa najnovších noriem a musí spĺňať najprísnejšie kritéria z hľadiska energetickej hospodárnosti a čistoty prostredia. 
 
„Veľmi ma teší, že Košice a pacienti z nášho mesta a blízkeho okolia po vybavení nových priestorov získajú v budúcom roku do užívania ďalšie špičkové zdravotnícke pracovisko, vďaka ktorému sa zefektívni poskytovanie urgentnej starostlivosti za najprísnejších bezpečnostných, energetických i hygienických kritérií“, povedal na mieste primátor mesta Košice Richard Raši.

Aktuálne sú hotové operačné sály, oddelenie JIS a OAIM, ambulancie aj pacientske izby. Každá izba je vybavená samostatným sociálnym zariadením, svojím spôsobom sú teda všetky nadštandardne riešené. Momentálne sa uskutočňujú komplexné funkčné skúšky a odstraňujú sa drobné nedostatky. Skolaudované sú: vysokonapäťová prípojka, spevnené plochy, vodohospodárske stavby ako aj nový vstup do chirurgického monobloku, ktorý je súčasťou stavby. 
 
Len pred pár dňami sa heliport, umiestnený na streche nového urgentného príjmu, podrobil letovým skúškam pod dohľadom Špeciálneho stavebného úradu – Leteckého úradu. Skúšala sa najmä funkčnosť zabezpečovacích a osvetľovacích zariadení a vykonalo sa meranie hluku pri prevádzke vrtuľníkov.

„Stretli sme sa pri udalosti, ktorá má pozitívne posolstvo, pretože modernizácia našich zariadení je vždy dobrou správou pre pacientov aj pre zdravotníckych pracovníkov. Dnes síce hodnotíme ukončenie stavebnej časti, ale práce budú pokračovať a už na budúci rok sa stretneme pri odovzdávaní jedného z najmodernejších urgentných príjmov na Slovensku do prevádzky“, potvrdil po prehliadke stavby štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Viliam Čislák.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: