Veľké sny potrebujú malú pomoc

Veľké sny potrebujú malú pomoc
Zdroj: bigstockphoto.com

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ je mottom aktuálneho, v poradí už 15. ročníka Hodiny deťom, ktorého cieľom je i tomto roku získať finančné prostriedky na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónov Slovenska.

Od roku 1999 podporuje Nadácia pre deti Slovenska prostredníctvom fondu Hodina deťom projekty pre deti zdravé i choré, talentované, sociálne slabé či hendikepované; v rodinách, školách, centrách voľného času, nízkoprahových kluboch, komunitách i v detských domovoch. Podporené projekty zároveň myslia aj na mladých ľudí opúšťajúcich detské domovy a dôležitých dospelých, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičov, starých rodičov, učiteľov, vedúcich krúžkov, trénerov, ale aj aktívnych jednotlivcov v komunitách, a pod.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.

„Hodina deťom má počas svojej existencie nepochybne veľký dopad na mnohé deti na Slovensku. Na každom kroku nájdete niekoho, kto povie: „Aj mne Hodina deťom pomohla!“ - a najmä tým sa šíri jej dobré meno.“ Emília  Vášáryová, čestná predsedníčka Hodiny deťom

„Rozhodnutie, či sa staneme generálnym partnerom zbierky aj po druhýkrát, bolo pre nás jednoznačné. V projekte vidíme zmysel aj budúcnosť. Jednoducho chceme, aby sa našim deťom plnili ich veľké sny.“ Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

Ako možno podporiť Hodinu deťom v jej 15. ročníku:

  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy  v hodnote 4 € až do 31.marca 2014
  • Darovaním ľubovoľného finančného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas verejnej zbierky v uliciach v termíne 13. – 15. novembra 2013
  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 v nedeľu 8. decembra 2013 počas TV šou Hodina deťom
  • Zriadením  trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

Ďakujeme všetkým nezištným darcom, dobrovoľníkom i podporovateľom a sympatizantom zbierky Hodina deťom, vďaka pomoci ktorých sa nám podarilo dosiaľ urobiť veľmi veľa pre krajšie detstvo detí na Slovensku a ich lepšiu budúcnosť... a tešíme sa na všetky ďalšie prospešné aktivity pre deti a mladých ľudí, ktoré budeme môcť spolu podporiť v aktuálnom jubilejnom 15.ročníku Hodiny deťom!

Autor článku: Nadácia pre deti Slovenska

Dátum zverejnenia: