Diabetická nefropatia

Diabetes mellitus, t.j. cukrovka - metabolické ochorenie, u ktorého majú pacienti zvýšenú hladinu cukru v krvi. Toto ochorenie však spôsobuje v organizme aj ďalšie komplikácie ako sú diabetická retinopatia (poškodenie sietnice oka) vedúca k slepote, srdcovocievne ochorenia, ochorenia ciev a v neposlednom rade chronické ochorenie obličiek – diabetickú nefropatiu. Včasné odhalenie problému s obličkami môže neskoršie komplikácie významne zmierniť a oddialiť. 

Chronické ochorenia obličiek sa stali - podobne ako diabetes mellitus - celosvetovým zdravotníckym problémom. Ich výskyt narastá do epidemických rozmerov v rozvinutom aj rozvojovom svete. Problémy s obličkami sprevádzajú pacientov s diabetes mellitus ako jedna z komplikácií, s ktorou jednoducho treba rátať. Zákerným faktom je, že pacient nemusí dlhé roky pociťovať žiadne bolesti či problémy s vylučovaním. Zhoršovanie renálnych, teda obličkových funkcií postupuje pomaly a nebadane. „Môže však viesť k takému poškodeniu, že pacientove obličky prestanú fungovať a pacient bude potrebovať liečbu, ktorá nahradí funkciu obličiek ( dialýza, transplantácia ). V prípade dialýzy ide o pravidelné umelé odstraňovanie splodín a jedov z organizmu. Pri včasnom odhalení počiatočných štádií ochorenia a dobrom manažmente pacienta sa však dá dialýze vyhnúť,“ vysvetlil MUDr. Alfonz Jurčina, nefrológ UNLP.

Ako fungujú obličky

Funkciou obličiek je v prvom rade očisťovanie krvi od odpadového materiálu. Obličky sú párový orgán, ktorý svojim tvarom pripomína fazuľu. Sú umiestnené na zadnej strane brušnej dutiny v oblasti drieku. Priemerná zdravá oblička váži približne 150 – 200 gramov, je približne 12 cm dlhá a v najhrubšej časti má hrúbku približne 3 cm. Do obličky vstupujú cievy privádzajúce krv na filtráciu a vystupujú z nej cievy odvádzajúce očistenú krv.

Samotný orgán tvoria obličkové telieska, ktoré  filtrujú krv a obličkové kanáliky odvádzajúce odpad v podobe moču do močovodu. Obličky sú obalené tenkým ochranným väzivovým puzdrom a tukovým obalom. Zdravé obličky prefiltrujú všetku krv v organizme (približne 5 litrov u dospelého jedinca) každých desať minút.

Počas filtrácie obličky odstraňujú z krvi splodiny metabolizmu, regulujú množstvo vody a solí v organizme a zúčastňujú sa tak na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a acidobázickej rovnováhy.

Porucha činnosti obličiek

Pri diabetickej nefropatii dochádza k poruche činnosti tohto párového orgánu. Obličky nedostatočne filtrujú krv od škodlivých látok a pritom vylučujú do odpadu aj látky, ktoré by v krvi mali zostať, resp. v tele sa štandardne odbúravajú na iných miestach. Diabetik má obličky viac namáhané dlhodobo výrazne kolísajúcou hladinou cukru v krvi. Časom sa táto nerovnováha začne prejavovať nedostatočnou filtráciou a zhoršovaním funkčnosti obličiek.

Diabetická nefropatia spočiatku „nebolí“, nemá žiadne viditeľné príznaky. Postihuje 15 až  40% diabetikov. Prvé štádiá poškodenia sa dajú odhaliť len testovaním. Často ostávajú nediagnostikované, čo prispieva k postupnému zhoršovaniu choroby – až do chronického zlyhania obličiek. Obličky nefiltrujú správne krv, dochádza k tzv. proteinúrii, pri ktorej sa cez moč dostáva von z tela bielkovina nazývaná albumín, hlavná zložka krvnej plazmy. Niektoré iné látky, najmä sodík, sa zasa nevylučujú dostatočne a hromadia sa v tele. Ochorenia obličiek tak predstavujú významný rizikový faktor pri srdcovocievnych ochoreniach a kombinácia oboch rapídne zhoršuje celkovú prognózu pacienta. Pacienti so zlyhaním obličiek, resp. dialyzovaní, tvoria len nepatrnú časť populácie (asi 0,1%). Väčšina chorých sa nachádza v prvých troch štádiách ochorenia s normálnou a stredne zníženou, tzv. glomerulovou filtráciou. Je to špecifické vyšetrenie na prítomnosť niektorých dôležitých látok v moči, podľa ktorého sa skúma funkčnosť obličiek.

Ochorenie obličiek, pokiaľ je včas diagnostikované, však môže byť pod kontrolou. Vyžaduje si správne nastavenie medikamentóznej liečby, dodržiavanie diétneho režimu, disciplínu a spoluprácu s lekárom – nefrológom. 

Žiadna zatiaľ dostupná liečba nedokáže vrátiť obličkám pôvodnú funkčnosť, ale lieky dokážu podporovať v obličkách produkciu niektorých látok, ktoré sú nevyhnutné na ich správne fungovanie.

Diabetická nefropatia sa lieči viacerými spôsobmi, cieľom liečby je pomôcť obličkám optimalizovať vylučovanie splodín metabolizmu. Pri nedostatočnej liečbe hrozí, že pacient bude musieť podstupovať pravidelnú dialýzu.

Ako pri mnohých iných sekundárnych prejavoch diabetu aj tu platí, že život diabetika je v prvom rade o disciplíne, dodržiavaní liečebného režimu a optimálnej kompenzácii diabetu. Dôležité je udržiavať krvný tlak pod kontrolou. Z dietetických opatrení je nesmierne dôležité znížiť príjem solí v potravinách, rovnako ako obmedziť príjem bielkovín. Pitný režim by mal smerovať k optimalizácii vylučovania tekutín.

Autor článku: Mgr. Ladislava Šustová

Dátum zverejnenia: