Zdravie detí v číslach

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií „Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012“. Počet vyšetrení u detských lekárov naďalej klesá. Pribúda dojčených detí. Pozitívnu štatistiku narúša mierny nárast počtu zomretých detí a mladých ľudí.

Dojčenie sa teší obľube 

Porovnanie čísel za posledných desať rokov poukazuje na rastúci počet plne dojčených detí. Výrazne rastie počet plne dojčených detí do ukončeného 6. mesiaca. Kým v roku 2003 bolo takto dojčených len 37,7 % detí, v roku 2012 sme zaznamenali viacej ako polovicu (52,6 %) dojčených detí. Najviac detí do tohto veku je každoročne dojčených v Bratislavskom kraji, naopak, najmenej detí pochádza z Nitrianskeho kraja.

Menej detských vyšetrení

Počet vyšetrení u detských lekárov naďalej klesá. Kým v roku 1990 zaznamenali pediatri vyše 12 300 000 vyšetrení, v roku 2000 to bolo už necelých 11 mil. a v roku 2012 bolo vykonaných necelých 6,5 mil. vyšetrení. Medziročne (v porovnaní s rokom 2011) klesol počet vyšetrení o približne pol milióna.

Deti do 18 rokov (110 038) aj mladí ľudia vo veku 19 –  26 rokov (20 163) boli najviac sledovaní pre ochorenia dýchacej sústavy. Z nich tvorili alergické ochorenia u detí až  63% a u 19- až 26-ročných 67% ochorení. Ďalšou početnou skupinou ochorení, pre ktoré boli sledované deti (46 496) a mladí ľudia (14 815), boli choroby oka. Nasledovali choroby kože a podkožného tkaniva s 37 556 sledovaných detí a 7 229 sledovaných 19- až 26-ročných.

Štatistika za uplynulý rok bola doplnená aj o sledovanie počtu vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím. Ambulancie zaevidovali 202 takýchto prípadov vyšetrených detí do 18 rokov.

Úmrtnosť detí a mladých ľudí

Evidovaný počet zomretých detí a mladých ľudí vo veku 0-24 rokov bol v uplynulom roku 813. V porovnaní s rokom 2011 sme zaznamenali mierny nárast počtu zomretých (celkovo o 15 detí a mladých ľudí). Najviac zomretých detí bolo v uplynulom roku evidovaných vo vekovej skupine do jedného roka (321). Druhú najpočetnejšiu skupinu zomretých tvoria 20 až 24-roční (220 zomretých). Najčastejšími príčinami úmrtia detí do jedného roku boli choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (celkovo 133 zomretých). Najčastejšou evidovanou príčinou úmrtia mladých ľudí vo veku 20-24 rokov boli vonkajšie príčiny – ako napr. dopravné nehody, pády, utopenia, úmyselné sebapoškodenia, napadnutia a iné (122 úmrtí).

» Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2012

Autor článku: Peter Bubla, NCZI

Dátum zverejnenia: