Skončilo sa Pracovné stretnutie zástupcov Farmaceutických fakúlt

V dňoch 21. – 23. 11. 2013 sa v Bojniciach uskutočnilo Pracovné stretnutie zástupcov Farmaceutických fakúlt slovenských a českých univerzít. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 20 rektorov, dekanov a pracovníkov fakúlt, ktoré vychovávajú budúcich odborníkov v oblasti lekárenstva.

Predstavitelia Farmaceutických fakúlt Slovenskej a Českej republiky v rámci pracovného programu navštívili aj spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Spoločnosť Unipharma je jedným z najväčších distribútorov liekov na Slovensku a zároveň aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vlastných súkromných nemocníc Nemocnica Košice-Šaca, Nemocnica Handlová, Nemocnica Bánovce a Uniklinika kardinála Korca Prievidza, ktoré sú v skupine zdravotníckych zariadení Unipharma. Zástupcovia fakúlt absolvovali po prezentácii spoločnosti Unipharma jej generálnym riaditeľom RNDr. Tomislavom Jurikom, CSc. exkurziu jej skladových a distribučných priestorov.

Zoznámili sa s logistikou príjmu, skladovania a expedície tovaru do verejných lekární a nemocníc. Na záver návštevy Unipharmy rektor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. a dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. spoločne zasadili Pamätnú lipu v záhrade Unipharmy v Bojniciach.

Vzdelanie je pre budúcich lekárnikov dôležité podobne, akým spôsobom vnímame dôležitosť vzdelania lekárov. Unipharma má a musí mať trvalý záujem podporovať kvalitné školstvo, vedu a ďalšie vzdelávanie v oblasti farmácie a medicíny, čo dokazuje aj organizovaním rôznych vzdelávacích a odborných podujatí pre slovenských lekárnikov a lekárov v rámci Uniakadémie,“  povedal  na Pracovnom stretnutí zástupcov Farmaceutických fakúlt Tomislav Jurik, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Unipharma.

Autor článku: Mgr. Adriana Bednárová

Dátum zverejnenia: