Starostlivosť o ženu

Štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií poskytuje údaje z oblasti ambulantnej gynekologickej starostlivosti. Zachytáva napríklad počet návštev žien u gynekológov, percento novozistených ohrozených tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien, ako aj počet žien užívajúcich antikoncepciu. Štatistiku dopĺňa počet žien vyšetrených v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím.

V uplynulom roku gynekológovia evidovali 64 725 novoprijatých tehotných žien (nezahŕňa tehotné, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva). Kým medzi rokmi 2005 až 2010 každoročne stúpal počet tehotných žien, v posledných troch rokoch badať opačný trend. V roku 2010 bol počet novoprijatých tehotných žien takmer 78-tis., v roku 2011 to bolo približne 72-tis. a v uplynulom roku necelých 65-tis. Štatistika podľa veku budúcich mamičiek zaznamenala celkovo 298 tehotných dievčat vo veku do 14 rokov. Najviac v Prešovskom kraji (92), Košickom kraji (76) a Banskobystrickom kraji (69).

Antikoncepciu užívalo 304 277 žien (22,4 % žien fertilného veku) na Slovensku. Podiel žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu predstavoval 81,1 % a vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo 16,5 % žien vo veku 15 – 49 rokov.  Počet žien užívajúcich antikoncepciu v posledných rokoch klesá. V porovnaní s rokom 2007 (402 645) je to o takmer 100-tis. žien menej.

Štatistický prehľad zachytáva aj počet prípadov žien vyšetrených v gynekologických ambulanciách s podozrením na ohrozenie násilím. Za uplynulý rok gynekológovia vykázali 107 prípadov s podozrením na ohrozenie fyzickým násilím, 15 prípadov s podozrením na ohrozenie psychickým násilím a 64 prípadov s podozrením na ohrozenie psychickým aj fyzickým násilím.

» Činnosť gynekologických ambulancií v SR 2012

Autor článku: Peter Bubla, NCZI

Dátum zverejnenia: