Obava z nádoru, či problém s hemeroidmi?

Obava z nádoru, či problém s hemeroidmi?
Zdroj: bigstockphoto.com

Rakovina hrubého čreva a konečníka je na Slovensku najčastejším nádorovým ochorením. Tomuto ochoreniu sa však dá predchádzať správnym životným štýlom a kontrolami. Prevencia nádorových ochorení konečníka hrubého čreva je veľmi dôležitá. „Už bežné vyšetrenie konečníka „prstom“ odhalí tumor do hĺbky až cca 8-10cm“, hovorí MUDr. Allen Dimov, špecializovaný chirurg na ochorenia konečníka a laserovú liečbu hemoroidov, SZZ Chirkoz SK v Bratislave. Pri podozrení na pozitívny nález je vhodné rektoskopické resp. kolonoskopické vyšetrenie. V prevencii nádorových ochorení hrá významnú úlohu aj test na tzv. "okultné krvácanie", berie sa vzorka stolice a skúma sa prítomnosť krvi v stolici. Test je voľne dostupný v lekárni.

Pravidlo je, že každé opakujúce sa krvácanie z konečníka sa musí dôkladne vyšetriť a pravideľne sledovať!

Tak ako ženy navštevujú gynekológa, tak aj muži by mali urológa.

Nie každé krvácanie z konečníka znamená nádorové ochorenie, v mnohých prípadoch je krvácanie spôsobené hemoroidálny ochorením (zlatá žila, hemoroidy) a naopak, nie je dobré podceňovať krvácanie z konečníka, nakoľko môže byť varovným signálom nádorového ochorenia. Ak sa vyšetrením vylúči nádorové ochorenie a potvrdí sa diagnóza „hemoroidov“, tak je možné liečiť tento zdravotný problém. Existuje niekoľko metód odstránenia zlatej žily,napr.. Longova metóda, skleroterapia, podväzovanie hemoroidov, laserová metóda, iné. Laserová metóda je šetrná a prináša viacero výhod pre pacienta. Vykonáva sa v lokálnej anestéze a pacient sa doliečuje v domácom prostredí. Na laserovú liečbu hemoroidov sa špecializuje chirurg MUDr. Allen Dimov.

Už vyššie spomenutá rektoskopia je metóda, ktorá sa zavádza pri podozrení na tumor a po absolvovaní bežného vyšetrenia „prstom“.

Rektoskopia je endoskopická vyšetrovacia metóda, ktorá sa vykonáva pomocou kovového prístroja - rektoskopu. Ide o kovový tubus, ktorý sa zavádza pacientovi do konečníka pri kontrole zrakom vyšetrujúceho a osvetlenom zornom poli zo zdroja svetla, ktorý sa obyčajne privádza do rektoskopu cez rukoväť. Počas vyšetrenia, ktoré je možné asi do hlbky 30 cm od konečníkového otvoru, je tiež možný odber vzorky sliznice konečníka na mikroskopické vyšetrenie, zastavovanie krvácania, prípadne odstraňovanie cudzích telies z konečníka. 

Príprava pacienta na rektoskopiu musí v rámci prípravy mať deň pred vyšetrením tekutú stravu a užiť preháňadlo.

Priebeh vyšetrenia. Pacient sa uloží do tzv. genukubitálnej polohy (kľačí v polohe kolenami od seba, konečníkom otočený k vyšetrujúcemu a podopiera sa vpredu na lakťoch). Počas vyšetrenia môže pacient pociťovať mierny tlak v podbrušku, vyšetrenie môže byť pre citlivých pacientov nepríjemné, ale v zásade nie je bolestivé.

Po vyšetrení sa pacient môže ísť vyprázdniť na toaletu, prípadne vytlačiť vzduch z konečníka. Ak pacient absolvoval ambulantné vyšetrenie, je vhodné po výkone ešte chvíľku posedieť v čakárni a riadiť sa pokynmi ošetrujúceho personálu. Po krátkej dobe, ak nemá ťažkosti (bolesti brucha, nafukovanie), môže pacient opustiť čakáreň. 
V niektorých prípadoch po rekto alebo kolonoskopii pacient môže mať drobné krvácanie na papieri, spôsobené drobnými trhlinkami.

Autor článku: MUDr. Allen Dimov

Dátum zverejnenia: