korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Kúpele – Liek na Bechterevovu chorobu

Kúpele – Liek na Bechterevovu chorobu
Zdroj: bigstockphoto.com

Bechterevova choroba (presný názov ankylozujúca spondylitída) je systémové zápalové ochorenie pohybových ústrojov. Je to chronické a progredujúce ochorenie. Postihuje kĺby chrbtice, postupne spôsobuje kostnatenie kĺbového puzdra a časti väzivového prstenca medzistavcovej platničky a okolitých väzív. Vo viac ako polovici prípadov sú zasiahnuté i ramenné a bedrové kĺby, približne v 1/5 prípadov i ďalšie kĺby končatín najmä u žien a mladistvých.

Aké sú príčiny? Usudzuje sa, že príčinou sú infekcie, genetické a imunogenetické faktory. Ochorenie môže nadväzovať na infekčné ochorenie, ale v tkanivách chorých na Bechterevovu chorobu sa nezistili patogénne organizmy. Ide hlavne o infekcie  močovopohlavného traktu, ale i o črevné infekcie (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída).

Začína medzi 30. až 50. rokom života. Postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy. Veľká dôležitosť sa prikladá dedičnosti. U prvostupňových príbuzných sa ochorenie prejavuje asi 20x častejšie ako v bežnej populácii. V dospelom veku sa vyskytuje približne u 0,2 – 0,3% jedincov, maximálne však do 1%. 

PODCEŇOVANIE VAROVNÝCH SIGNÁLOV TELA MÔŽE VIESŤ KU KOMPLIKÁCIÁM

Ochorenie sa začína pozvoľna, najčastejšie bolesťou v bedrovokrížovej oblasti, ktorá sa postupne stáva trvalou. Zjavuje sa spravidla v pokoji a v noci, je spojená s pocitom stuhnutosti a chorého budí.

Úľavu prináša rozcvičenie a aplikácia tepla. Základným prejavom je teda bolesť a obmedzenie pohyblivosti, postupne sa obmedzujú rotačné a bočné pohyby v bedrovej chrbtici, neskôr sa zmenšujú dýchacie pohyby hrudníka a nakoniec dochádza k obmedzeniu pohybu v krčnej chrbtici. Postoj pacienta s ochorením je typický: vysunutie hlavy, zaoblené plecia, vyrovnaná bedrová časť chrbtice, sploštenie hrudníka až fixovaný postoj v predklone. Ochorenie sa môže prejavovať i na iných orgánoch tela ako sú oči, srdce, pľúca, útlak miechy a nervových koreňov.

Lekár môže pri podozrení jednoznačne určiť diagnózu pomocou:

 • Anamnézy
 • Fyzikálneho vyšetrenia
 • RTG snímky
 • Laboratórnych vyšetrení

Na RTG snímke sú typické premostenia – vtedy sa ale už jedná o pokročilé štádium ochorenia. V skorších štádiách je možné sa oprieť viac o laboratórne vyšetrenia, kedy je v zápalovom štádiu ochorenia zvýšená sedimentácia červených krviniek, je pozitívny C reaktívny proteín, zvýšené antiglobulíny a cirkulujúce imunokomplexy a tiež prítomný HLA B 27 antigén. Liečba tohto ochorenia môže byť medikamentózna, kde je cieľom tlmiť bolesť a zápalové prejavy ochorenia. K dispozícii je celý rad antireumatík a analgetík, ktoré podľa charakteru a intenzity prejavov predpíše ošetrujúci lekár

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA NA DOSAH RUKY

Objektívne pozorovania ukázali, že na rozdiel od iných reumatických ochorení pri tejto chorobe kúpeľná liečba priaznivo ovplyvňuje aj zápalový proces.

Balneoterapia je indikovaná aj v prípadoch vysokej zápalovej aktivity. Zápal v priebehu liečby klesá, a preto sa môžu ordinovať aj intenzívnejšie, najmä teplé procedúry. Hlavný význam balneoterapie tu vidíme v ovplyvnení funkčnej zdatnosti. Z tohto dôvodu pokladáme cielenú pohybovú liečbu za nenahraditeľnú súčasť liečebného plánu. Naše výsledky liečby hovoria o výraznom zlepšení kvality života pacientov (zlepšenie pohyblivosti chrbtice i postihnutých kĺbov, ústup či zmiernenie bolestí, zmiernenie zápalovej aktivity ochorenia, zlepšenie celkovej kondície).

Dôležitý je tu chemický účinok minerálnej vody, kedy vstupujú minerálne látky počas kúpeľa i po ňom do kože a z kože hlbšie. Termálna minerálna voda v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice je prírodná liečivá pitná voda, stredne mineralizovaná, síranovo – hydrogenouhličitanová, vápenato – horečnatá so zvýšeným obsahom fluoridového iónu. Pramene vyvierajú z hĺbky niekoľkých desiatok metrov,  mineralizácia je okolo 1500mg/l, teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40 - 43° C.

Termálna minerálna voda  uľahčuje pohyb vďaka zníženému účinku gravitácie, ale tiež napomáha zlepšeniu cirkulácie krvi a lymfy. Takisto voda pôsobením tlaku pôsobí ako bandáž, čo uľahčuje cvičenie a pohyb vo vode. Dôležitým fyzikálnym účinkom termálnej minerálnej vody je tiež reakcia organizmu, kedy sa zvýši povrchová teplota tela ako odpoveď na tento podnet. Do tejto reakcie sa zapája nervový, kardiovaskulárny, dýchací a endokrinný systém, ale aj imunitný systém.

Prognóza ochorenia je pri včasnej diagnostike dobrá. Vyše 70 – 75% chorých je plne aktívnych. Je však potrebné povedať, že ide o doživotné ochorenie, ktoré však neskracuje život a pri dobrej životospráve, vhodnej liečbe a sústavnej dennej pohybovej aktivite nemusí zhoršovať kvalitu života.

JEDINÉ KOMPLEXNÉ RIEŠENIE – KÚPEĽNÁ LIEČBA

Aj pri pozoruhodných pokrokoch klinickej medicíny zostáva komplexná kúpeľná liečba tohto ochorenia nenahraditeľnou liečebnou metódou a má výsadné postavenie.

Komplexná kúpeľná liečba Bechterevovej choroby predstavuje intenzívne využitie fyzikálnej liečby a liečebnej rehabilitácie, posilnené využitím prírodných liečebných prostriedkov, psychosociálnych, ekologických, dietetických a iných faktorov.

Komplexný účinok balneoterapie sa pri liečbe pacientov s Bechterevovou chorobou zakladá na:

 • odstránení nepriaznivých vplyvov domáceho a pracovného prostredia
 • liečebnom režime
 • fyzikálnej liečbe prírodnými liečebnými prostriedkami
 • vodoliečbe
 • cielenej pohybovej liečbe
 • mechanoterapii
 • liečebných masážach
 • teploliečbe
 • elektroliečbe
 • magnetoterapii
 • svetloliečbe
 • reflexnej terapii
 • klimatoterapii
 • cielenej medikamentóznej liečbe
 • psychoterapii

Cieľom liečby je prevencia deformít, posilnenie a tonizácia svalov, dychové cvičenia. Denné cvičenie sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou života, vlastne súčasťou životného štýlu. Pacientom odporúčame pevné a tvrdé lôžko, plávanie, pohybovú aktivitu. Bolesť je tu limitujúcim faktorom v životospráve i liečbe. Komplexná kúpeľná liečba prináša v kombinácii s vhodnou medikamentóznou liečbou najvýraznejšie efekty pre pacienta. Použitie vhodných prírodných liečivých zdrojov (minerálne termálne kúpele, teploliečba peloidami, rašelinami či parafínom) v kombinácii s celou škálou prostriedkov modernej rehabilitačnej liečby a možnosťami fyzikálnej liečby vedie k dosiahnutiu výrazného pozitívneho efektu.

Autor článku: Zlaté kúpele Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia: