Liečivá sila kúpeľov pre pacientov s ochoreniami kĺbov a chrbtice- rozhovor s MUDr. Markechom

Liečivá sila kúpeľov pre pacientov s ochoreniami kĺbov a chrbtice- rozhovor s MUDr. Markechom
Zdroj: bigstockphoto.com

MUDr. Marián Markech, MPH je absolventom Lekárskej fakulty Praha (1985) a špecializačných skúšok v odbore interné lekárstvo, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v SLK Turčianske Teplice, a. s., pracuje od roku 2012 ako riaditeľ úseku liečebnej starostlivosti. Rozhovorom s ním by sme vám radi priblížili naše jedinečné kúpele.

„V zozname nami liečených ochorení sú aj ochorenia, ktoré si vek nevyberajú, takže liečime aj deti a naše služby vyhľadávajú aj mladí ľudia - tridsiatnici, ktorí si uvedomujú potrebu prevencie ochorení pohybového aparátu, a ktorí prichádzajú aj kvôli oddychu a relaxu.“

Aká je v kúpeľoch dnes veková skladba pacientov s ochoreniami kĺbov a chrbtice?

Vo väčšine prípadov ide o ochorenia, ktoré sa vyskytujú u obyvateľstva vyšších vekových skupín, takže je preto celkom jasné, že kúpele navštevujú predovšetkým pacienti až po 40. - 50. roku veku, pričom najvyššie vekové zastúpenie je v skupinách vo veku od 55 do 65 rokov. No vyhľadávajú nás aj pacienti nižších či vyšších vekových skupín. Nie sú výnimkou ani pacienti veľmi vysokého veku, ktorí mnohokrát prichádzajú za liečbou k nám aj zo vzdialených častí sveta. Vysoký vek pacientov, a nie vždy len vek, so sebou samozrejme prináša i riziko iných ochorení, ktoré môžu byť absolútnou prekážkou liečebného pobytu. To sú tzv. kontraindikácie liečby v kúpeľoch. Samozrejme sú ochorenia, ktoré môžu viac či menej ovplyvniť liečebný plán pacienta, ale nebránia absolvovaniu liečebného pobytu v kúpeľoch. Tu by som chcel zdôrazniť a pripomenúť dôležitú úlohu lekára v kúpeľoch, ktorý pri optimálnom zostavení liečebného plánu pacienta posudzuje nielen liečbu základného – indikovaného ochorenia,  ale musí zvážiť celkový zdravotný stav pacienta a tomu tento liečebný plán prísne individuálne prispôsobiť. Naším cieľom, snahou a povinnosťou je hľadať cestu a spôsob k zlepšeniu celkového zdravia pacienta.

Aká je lekárska starostlivosť a liečebný plán v kúpeľoch?

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, v zmysle povolenia Ministerstva zdravotníctva SR, poskytujú komplexnú kúpeľnú liečbu pre deti a dospelých s využitím všetkých dostupných prostriedkov medicínskych odborov fyziatrie, balneológie, liečebnej rehabilitácie a  odborov príbuzných na liečbu týchto ochorení. Liečba  je podporená využitím prírodných liečivých zdrojov našich kúpeľov, turčianskou termálnou minerálnou liečivou vodou . Naším úsilím je, aby uplatňovanie všetkých liečebných postupov bolo v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. V liečebnom procese hrá hlavnú úlohu lekár, ktorý okrem základného medicínskeho vzdelania musí byť odborník v oblasti balneológie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Úlohou lekára je zaradiť pacienta do liečebného komplexu. Je potrebné pacienta vyšetriť, spresniť diagnózu a stanoviť plán na úpravu porúch a následkov choroby. Presný a do detailov rozpracovaný diagnostický rozbor je prvým predpokladom správnej ordinácie liečby. Naše kúpele sú vybavené modernými terapeutickými zariadeniami a prístrojmi pre všetky možnosti fyzikálnej liečby. Komplexnosť liečby v našich kúpeľoch je odborne vykonávaná a vedecky zdôvodnená kombinovaná liečba.

Aké ochorenia sú najčastejšie liečené v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice?

Dnes sú v našich kúpeľoch najčastejšie liečenými ochoreniami chronické degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice, aj stavy po operáciách pohybového aparátu. Je to práve pre efekt liečby, teda pre výrazné zlepšenie kvality života či ústupu klinických príznakov ochorenia. Chronické degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice i zápalové reumatické ochorenia môžu skrátiť život pacienta priemerne o 10 rokov a spôsobujú mu vážne komplikácie pri každodenných činnostiach. Význam kúpeľnej liečby netreba pri týchto ochoreniach zanedbávať. Kúpele nielen revitalizujú telo a obnovujú psychickú pohodu, ale správne zvolený liečebný program dokáže pozitívne ovplyvniť priebeh choroby, v mnohých prípadoch aj úplne vyliečiť.

Môže kúpeľná liečba v prípade degeneratívneho ochorenia kĺbov a chrbtice výrazne pomôcť pacientovi?

Komplexná kúpeľná liečba ochorení pohybového aparátu výrazne zlepšuje kvalitu života našich pacientov. Tu je potrebné zdôrazniť, že ide o komplexnú liečbu na základe odporúčania vysielajúceho lekára a  na základe aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Pri liečbe sa využívajú nielen prírodné liečivé zdroje, teda termálna minerálna liečivá voda vo forme kúpeľov, ale aj celý rad liečebných procedúr  bežných pri liečbe týchto ochorení, teda fyzikálna liečba (mechanoterapia, masáže, teploliečba, liečba chladom, elektroliečba, liečba laserom, magnetoterapia, svetloliečba...), liečebná rehabilitácia, ale aj psychoterapia, medikamentózna liečba a liečebná výživa.

Naše výsledky liečby hovoria o výraznom zlepšení kvality života pacientov:  

  • zlepšenie pohyblivosti postihnutých kĺbov a chrbtice
  • ústup či zmiernenie bolestí
  • zmiernenie zápalovej aktivity ochorenia
  • zlepšenie celkovej kondície

Aký dlhý by mal byť kúpeľný pobyt pacienta s bolesťami chrbtice či kĺbov?

Optimálna dĺžka liečebného pobytu takéhoto pacienta je individuálna, závisí od rozsahu ochorenia, od aktivity ochorenia a hlavne od aktuálneho zdravotného stavu. Pre efekt liečby týchto ochorení odporúčame dĺžku pobytu v trvaní dvoch až troch týždňov, ale máme aj pacientov z radov samoplatcov, ktorí absolvujú i krátke týždňové pobyty, ktoré pri závažnejšom postihnutí prinášajú len čiastočný efekt. Zdravotné poisťovne SR hradia u indikovaných pacientov pobyty v dĺžke 21 alebo 28 dní.

Náš tip:

Vyskúšajte liečebné pobyty a unikátnu turčiansku liečivú vodu na vlastnej koži:  KLASI KAKCIOVÝ DOPLATOK SKUPINA B

Turčianske kúpele sú jedny z najstarších termálnych kúpeľov na Slovensku a v Európe. Ležia v južnej časti Turčianskej kotliny na úpätí výbežkov Veľkej Fatry, ktoré spolu s Kremnickým pohorím a pohorím Žiar tvoria prekrásne okolie mesta Turčianske Teplice. Tunajšia liečivá minerálna voda je svojím jedinečným zložením predurčená pre liečbu ochorení pohybového aparátu, neurologických ochorení, ochorení obličiek a močových ciest aj ochorení tráviaceho ústrojenstva. Za posledných 10 rokov sa v kúpeľoch investovali značné prostriedky do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale aj do ubytovania a gastronómie. Ústretový a odborne školený personál vám poskytne širokú škálu kvalitných kúpeľných služieb. Krásna Turčianska kotlina a celý región Turca ponúka pestré možnosti pre aktívne trávenie voľného času počas celého roka.

Autor: MUDr. Marián Markech, MPH - riaditeľ úseku liečebnej starostlivosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.

Autor článku: Zlaté kúpele Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia: