Klamú nás výrobcovia čistiacich prípravkov?

Klamú nás výrobcovia čistiacich prípravkov?
Zdroj: bigstockphoto.com

Prečo vlastne je upratovanie pre náš organizmus dôležité a aký cieľ upratovaním sledujeme? Pri pravidelnom a systematickom upratovaní zbavujeme naše životné prostredie takzvaných toxínov (napr. roztočov, prachu, rôznych mikroorganizmov, plesní,..). Tieto toxíny sa v našom okolitom prostredí často vyskytujú nadmieru a u citlivejších ľudí môžu za určitých okolností vyvolávať nepríjemné zdravotné problémy, ako sú dýchacie problémy, astma či rôzne infekcie.

Znižuje používanie čistiacich prípravkov  výskyt mikroorganizmov, alebo ide iba o takzvaný marketingový ťah predajcov?

Sterilné prostredie treba chápať ako prostredie bez mikroorganizmov. Avšak v prípade, keď  priestor nie je vzduchotesne uzavretý, sa skôr či neskôr  znova sa infikuje, pretože ho budú osídľovať mikroorganizmy z okolitého prostredia. V čistiacej firme Topservis máme s touto problematikou dlhoročné skúsenosti a sme presvedčení, že v prípade čistiacich prípravkov nejde iba o marketingový ťah. Chemické látky v nich obsiahnuté majú naozaj schopnosť ničiť minimálne určité druhy mikroorganizmov. Zo strany výrobcov by bolo ale na mieste vždy špecifikovať o aké konkrétne druhy mikroorganizmov sa jedná a ako dlho tieto čistiace prostriedky dokážu priestor udržať takzvane sterilný. Treba si tak isto uvedomiť, že celý proces má dve strany. Keď odstraňujeme mikroorganizmy zo životného prostredia, dostávame doň zároveň chemické a iné nebezpečné látky. Rovnováha medzi týmito faktormi je veľmi krehká, preto je dôležité všetko držať v rozumných hraniciach - extrémy bývajú škodlivé. Kombináciám toxínov a ich pôsobeniu na naše zdravie sa venuje vedný odbor celostná medicína. Na ich oficiálnych stránkach nájdete podrobné informácie a jednotlivé príčiny stojace za civilizačnými ochoreniami.

Ako dlho po čistení vydrží vydezinfikované prostredie bez mikroorganizmov?

Všeobecne sa to nedá povedať. Záleží to od konkrétnych čistiacich prostriedkov, ktoré sa pri upratovaní použijú, a tak isto od  následného pohybu osôb v danom priestore, a tiež od cirkulácie vzduchu.

V záujme dobrého pocitu z čistého prostredia si treba pamätať: Všetko s mierou. Pretože aj pohyb v absolútne sterilnom prostredí, precízne upratanom a vydezinfikovanom, nie je pre naše zdravie to pravé orechové. Náš imunitný systém potrebuje kontakt s mikroorganizmami, aby naše telo správne fungovalo a my sme sa mohli tešiť zo života.

Ak chcete mať profesionálne uprataný domov, neváhajte kontaktovať tepovaciu, čistiacu a upratovaciu firmu Topservis.

Autor článku: Topservis

Dátum zverejnenia: