Komunikácia tvárou v tvár alebo on-line s použitím iba vašich očí je realita.

Komunikácia tvárou v tvár alebo on-line s použitím iba vašich očí je realita.
Zdroj: bigstockphoto.com

Umožňuje ju Tobii asistenčná technológia - špičkové komunikačné zariadenia ovládané očami. Tieto zariadenia pomáhajú ľuďom s narušenou komunikačnou schopnosťou prekonávať informačné a technické bariéry. Ide predovšetkým o užívateľov s  obmedzeniami v komunikácii v dôsledku vrodenej alebo získanej choroby alebo úrazu.

Vďaka jedinečnej Tobii technológii môžu aj užívatelia, ktorí nedokážu hovoriť či písať, opäť komunikovať s priateľmi, vyhľadávať informácie na internete, hrať hry, používať Skype, alebo ovládať na diaľku televízor, rádio či svetlo. Tobii komunikačné zariadenia v takýchto prípadoch jednoznačne pomôžu zvýšiť nezávislosť a zlepšiť produktivitu a kvalitu života.

Napríklad pri poranení miechy je v skorých štádiách okamžite potrebná efektívna komunikácia medzi lekármi a pacientom. Tá je však často veľmi limitovaná dýchacím ventilátorom (respirátorom), slabým a tichým hlasom alebo je obmedzená z iných dôvodov. Pacienti sú často odkázaní len na vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu a personál je nútený hádať, čo potrebujú.

S produktom Tobii PCEye GO môže voľne komunikovať každý, kto je schopný pohybovať očami. Pacienti sa môžu vyjadrovať jednoduchým pozeraním, zaostrovaním očí na písmenká klávesnice, ktorá je zobrazená pomocou špeciálneho programu na počítačovej obrazovke. Rovnako je možné komunikovať prostredníctvom symbolov alebo obrázkov, z ktorých je možné skladať vety. Tobii PCEye GO má potenciál významne zvýšiť stupeň skorej starostlivosti o pacientov s poranením miechy.

Efektívna očná komunikácia ponúka ľuďom s poranením miechy oveľa väčšiu nezávislosť. Môžu zavolať svojej rodine, zapnúť si TV, prepínať kanály, prehľadávať web, aktualizovať Facebook, sledovať videá na YouTube, hrať počítačové hry, čítať online knihy, zhasnúť svetlo, ovládať posteľ a mnoho ďalších vecí. Každé zariadenie, ktoré má operačný systém Windows a je možné ovládať ho myšou, môže komunikovať s Tobii PCEye GO aj bez akéhokoľvek prispôsobenia softvéru. Ako sa pacienti s poranením miechy stávajú nezávislejšími, stále zriedkavejšie volajú sestričku a nemocničný personál nemusí venovať toľko času napĺňaniu ich každodenných potrieb. Zvyšujúca sa nezávislosť pacientov taktiež znamená zníženie nárokov na opatrovateľa a možnosť finančnej úspory.

Jednou z kľúčových spätných väzieb od našich klientov je skúsenosť so zlepšením emocionálneho zdravia potom, čo začali používať systém Tobii EyeGo ovládaný očami. Mnohí z nich hovoria, že nechcú extra liečbu, ale nezávislosť, schopnosť dosiahnuť veci, zabávať sa a komunikovať – výhody, ktoré im poskytol Tobii PCEye GO sú jedinečné.

Okrem poranenia miechy je tu celý rad iných diagnóz, kde Tobii PCEyeGo a iné nami ponúkamé komunikátory a pomôcky môžu uľahčiť a zjednodušiť každodennú komunikáciu. Viac info získate po kliknutí na jednotlivé diagnózy:

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS)AutizmusDetská mozgová obrna (DMO)Rettov syndrómVývinové oneskorenieMozgová príhoda (Afázia)Poranenie miechy (SCI)Poranenie mozguSkleróza Multiplex

Autor článku: Špeciálne pomôcky

Dátum zverejnenia: