24. marec je Svetovým dňom boja proti tuberkulóze.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 24. marec  za  „Svetový deň boja proti tuberkulóze“. Kvalifikované odhady hovoria o tom, že ročne vzniká až osem miliónov nových prípadov TBC a 2,8 milióna osôb ročne umiera na choroby priamo alebo nepriamo súvisiace s TBC. Tuberkulóza je najrozšírenejšou chorobu na svete vôbec a predstavuje závažný medicínsky problém. Najviac tuberkulóznych ochorení je v rozvojových krajinách (Ázia, Afrika), podstatne menej ochorení je v rozvinutých krajinách (Severná Amerika, Európa).

Tuberkulóza je celkové infekčné ochorenie s mnohorakými lokalizáciami patologických zmien a pestrými klinickými prejavmi. Pôvodcom tohto infekčného ochorenia je ľudský tuberkulózny bacil, objavený v r. 1882 Róbertom Kochom. Ochorenie postihuje predovšetkým pľúca. Najvýznamnejším prameňom nákazy je chorý na pľúcnu TBC. Pri neliečených alebo neúčinne liečených chronických formách TBC vylučuje pacient dlhodobo a masívne mykobaktérie z dýchacích ciest. Pacienti s mimopľúcnou TBC sa zriedka uplatňujú ako pramene nákazy, pretože prenos nákazy sa uskutočňuje predovšetkým kvapôčkovou infekciou, t.j. vzdušnou cestou – kašľom, kýchaním, spevom alebo pri obyčajnej reči. K nákaze môže dôjsť pri dostatočne dlhom blízkom kontakte s chorým jedincom. TBC sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí spolu žijú alebo pracujú.

Ochorenie sa prejavuje nešpecifickými a špecifickými príznakmi. K nešpecifickým patria – únava, slabosť a bledosť, nechutenstvo, strata hmotnosti, dlhotrvajúce zvýšené teploty, horúčka, ktorá môže byť aj náhla s triaškou alebo chrípkovými prejavmi, nočné potenie, bolesti svalov a kĺbov, nepravidelná menštruácia u žien, ktoré sa častokrát chybne považujú za následok prepracovania alebo psychickej záťaže. Medzi špecifickými príznakmi sa vyskytujú suchý, dráždivý kašeľ alebo kašeľ spojený s vykašliavaním hlienovitého prípadne hlienovohnisavého spúta, vykašľávanie krvi, dýchavica s namodralým zfarbením tváre (cyanóza), veľký pohrudničný výpotok alebo iné srdcovo-pľúcne postihnutie, tupá alebo bodavá bolesť na hrudníku pri dýchaní. Ochorenie môže niekedy, hlavne u starších ľudí, prebiehať asymptomaticky (bezpríznakovo).

Tuberkulózne ochorenie si vyžaduje okamžitú liečbu. Dnes máme k dispozícii dostatočne účinné lieky, pomocou ktorých je možné tuberkulózu vyliečiť.

Dalšie informácie: http://najmama.aktuality.sk/clanok/228963/ockovanie-proti-tbc-je-zrusene-co-to-znamena/

Dátum zverejnenia: