20. marec - Svetový deň ústneho zdravia

Dňa 20. marca 2015 si na Svetový deň ústneho zdravia pripomíname, akú dôležitú úlohu zohráva prevencia pri udržaní si zdravého chrupu a ústnej dutiny.  Zubný kaz je najrozšírenejšie ochorenie na celom svete. Postihuje 90% dospelých a 60-90% detí v školskom veku. Celosvetovo ide o 4. najdrahšie ochorenie, hlavne kvôli tradičnému kuratívnemu prístupu.

Slováci ústnemu zdraviu zatiaľ nevenujú veľkú pozornosť. Na preventívne prehliadky chodí podľa štatistiky NCZI len 61% dospelých pacientov. Napriek tomu, že deti by si mali do zubárskeho kresla sadnúť každých 6 mesiacov, len málo z nich to aj absolvuje.  V roku 2013 na prehliadke u zubného lekára EŠTE V ŽIVOTE nebolo až 41,5%  detí do 14 rokov.

Ako uvádza databáza ústneho zdravia FDI (Svetová federácia zubných lekárov), 12-ročné slovenské deti majú druhý najvyšší KPE index (kazivosť zubov) v Európe, a to 4,3 pokazených zubov na dieťa. Údaje pochádzajú z dostupnej databázy, pričom zahŕňajú len tie deti, ktoré boli na preventívnej prehliadke alebo ošetrení u zubného lekára. 

Stav ústneho zdravia detí na Slovensku je alarmujúci najmä z dôvodu, že neexistuje komplexná starostlivosť o detského pacienta ani edukačné programy v školských a predškolských zariadeniach. Slovenská komora zubných lekárov preto iniciuje vznik Národného programu podpory ústneho zdravia  s cieľom naučiť jednotlivcov a populáciu obyvateľov na Slovensku, že:

1. Zubný kaz je chronické infekčné ochorenie.

2. Zubný kaz nemusí vôbec vzniknúť, ak sa uplatňujú všetky základy primárnej prevencie.

3. Prevencia musí byť vykonávaná od narodenia, resp. najlepšie už počas tehotenstva.

4. Neliečený zubný kaz a zápalové ochorenia parodontu výrazne zhoršujú kvalitu celkového zdravia.

 

Dátum zverejnenia: