Heslo Svetového dňa zdravia pre rok 2015: Bezpečné potraviny od farmy až po tanier.

Heslo Svetového dňa zdravia pre rok 2015: Bezpečné potraviny od farmy až po tanier.
Zdroj: bigstockphoto.com

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia (World Healthy Day) venovaný, aby upozornila na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať pozornosť.  Heslo Svetového dňa zdravia pre rok 2015 je „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier.“

Svetový deň zdravia, ktorý pripadá na 7. apríla, je teda  tento rok venovaný bezpečnosti potravín. Svetová zdravotnícka organizácia si uvedomuje, že vo fáze, keď sa kolobeh potravín stáva stále viac globalizovaným, je potrebné posilniť systémy bezpečnosti potravín nielen na úrovni jednotlivých štátov, ale aj v rámci medzinárodného spoločenstva. Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne, pritom z veľkej časti ide o úmrtia detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú okrem toho k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je vystavovaná stále novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a v príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí sú spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie je podporiť úsilie na zlepšenie bezpečnosti potravín. Pod heslom „Bezpečné potraviny od farmy až po tanier“ vyzýva na jednej strane štáty, aby posilňovali systémy ochrany a varovania pred nebezpečnými zložkami v potravinách alebo hotových jedlách, na druhej strane ponúka širokú škálu pomôcok a nástrojov aj pre laickú verejnosť, aby sa ľudia aj sami dokázali chrániť pred nákazami z potravín.

Dátum zverejnenia: