Zoznámte sa: Ony robia Deň narcisov

Zoznámte sa: Ony robia Deň narcisov
Zdroj: bigstockphoto.com

Aj keď Deň narcisov trvá len jediný deň, na jeho príprave sa podieľa „15 dievčat z Ligy“ už od júla. Plánovať najväčšiu zbierku v roku, z ktorej je financovaná väčšina projektov organizácie a nezastaviť pritom už rozbehnuté projekty, to si vyžaduje celého človeka. Každá z dievčat má presne definovanú náplň práce, no je tak obsiahla, že sa dni pred najväčšou zbierkou na Slovensku pre nich zlievajú na „obdobie pred DN“ nasledované obdobím „po DN“.

Napríklad Lucka a Gabika obvolávajú a koordinujú našich spoluorganizátorov Dňa narcisov po Slovensku (je ich vyše 700), ale Lucka v tom čase uteká na služobnú cestu, lebo Liga funguje aj na európskej úrovni. Janka organizuje aj relaxačné pobyty a Miška popritom koordinuje kurzy a aktivity v Centre pomoci. Mirka a Radka majú na starosti mediálne partnerstvá a medializáciu nielen narcisovej kampane, ale aj všetkých aktivít a projektov, ktoré sa nezastavia ani pred Dňom narcisov. Vierka sa na Kramároch stará o rodičov, ktorých deti sú hospitalizované na onkológii. Simonka je pravá ruka všetkých, a preto s ňou chce byť každá za dobre (našťastie je to ľahké). Ona je vlastne aj našou dlhoročnou modelkou pri fotení identifikátorov dobrovoľníka. 

Gabika č.2 a Ľubica sú naše predĺžené ruky v centrách pomoci v Košiciach a Martine. Lenka a Evka sa starajú o ekonomické záležitosti, komunikáciu s organizačnými zložkami, ale zatiaľ čo Lenka robí napríklad výplaty psychológom (ktorí sú pre onkol. pacientov dostupní nepretržite na celom Slovensku), Evka už balí narcisy a posiela krabice našim spoluorganizátorom, ktorých oslovovali Lucka a Gabika na začiatku. (Evka je aj naša módna kritička, preto sa jej v zlé dni radšej vyhýbame...).

Druhá Evka koordinuje všetky tieto aktivity všetkých, ale popri tom sa stretáva s partnermi a snaží sa znížiť nevyhnutné náklady na minimum. S najbohatšími životnými skúsenosťami stojí pri nás doktorka Siracká, prezidentka a zakladateľka našej (VAŠEJ) Ligy proti rakovine.

Každá z nás funguje na 100% a počas Dňa narcisov aj na 125%... Pozoruhodne sa nám všetkým znížia náklady na stravu (okrem kávy, ak sa to ráta za stravu) a strojnásobia faktúry za telefón. Naši manželia a priatelia občas zabudnú, ako vyzeráme, alebo nás len nespoznávajú s kruhmi pod očami. Trochu hyperbolizujem. Faktom však je, že pracujeme tak, aby sme dokázali neprerušiť chod našich projektov pre pacientov a ich rodiny a zabezpečiť, že tieto projekty budú možné aj v ďalšom roku.

V mene pätnástich dievčat z Ligy proti rakovine a všetkých, ktorí naše projekty využívajú, či budú môcť využívať, Vám ďakujeme, že naše projekty podporujete s láskou.

Autor článku: LIGA PROTI RAKOVINE SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, tel.: 02/5292 1735, e-mail: lpr@lpr.sk

Dátum zverejnenia: