Od 20.4.2015 prebieha 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa - témou je očkovanie.

Od 20.4.2015 prebieha 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa - témou je očkovanie.
Zdroj: bigstockphoto.com
Očkovanie je jedným za najvýznamnejších objavov v histórii medicíny a zároveň najefektívnejší spôsob predchádzania infekciám a chorobám, proti ktorým existujú účinné očkovacie látky. Preto Regionálny úrad WHO pre Európu organizuje každý rok kampaň o význame a dôležitosti očkovania prostredníctvom "Európskeho imunizačného týždňa (EIW - European Immunization Week)", do ktorého sa zapája čím ďalej tým viac krajín vrátane Slovenska (v roku 2010 to bolo 47 krajín).
 
V dôsledku priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním sa mnoho ľudí domnieva, že ak sa ochorenie v krajine nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. WHO trvá na názore, že pokým ochorenie nie je celosvetovo vykorenené (eradikované - čo znamená, že sa v časovom období stanovenom WHO nevyskytne žiadne nové aktívne ochorenie daného druhu), pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do ktorejkoľvek krajiny vylúčené. Nezaočkovaní jedinci sú potenciálnym zdrojom ochorenia a šírenia nákazy, ktoré môže nadobudnúť epidemické rozmery. Prenosné ochorenia nepoznajú hranice a preto je potrebný spoločný postup krajín v riešení spoločných hrozieb. Téma tohtoročného Európskeho imunizačného týždňa „Spoločné riešenia pre spoločne problémy“ zdôrazňuje význam spolupráce a zdieľania skúseností pri predchádzaní infekčným ochoreniam.
 
Koordinátorom aktivít EIW je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Dátum zverejnenia: