Frešo: Vybojovali sme ochranné prvky receptov

Frešo: Vybojovali sme ochranné prvky receptov
Zdroj: bigstockphoto.com

Výskyt falošných receptov na drahé onkologické lieky, na ktorý upozornil Bratislavský samosprávny kraj a ktorý už reálne presiahol hranice kraja, primäl Ministerstvo zdravotníctva k úvahe o zavedení ochranných prvkov na recepty. Zhodli sa na tom zástupcovia zdravotníckych odborov samosprávnych krajov, Slovenskej lekárnickej komory a Ministerstva zdravotníctva na minulotýždňovom stretnutí.

„Kauza falošných receptov nie je len bratislavským problémom, ako to na začiatku vyzeralo. Z falošných receptov, na ktoré si niekto vybral lieky rádovo za desaťtisíce eur sa stal celospoločenský problém, ktorý sa Ministerstvo zdravotníctva aj po našich urgenciách a návrhoch konečne rozhodlo riešiť,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Ministerstvo zdravotníctva SR zvolalo minulý týždeň poradu so zástupcami zdravotníckych odborov úradov samosprávnych krajov. Témou rokovania boli aj problémy výskytu falošných receptov. Ten prerástol hranice bratislavského regiónu, ktorý na tento problém koncom marca upozornil. Ministerstvo zdravotníctva akceptuje požiadavku bratislavského župana Pavla Freša o zavedenie ochranných prvkov na recepty.

Kauza falošných receptov v bratislavskej župe vyplávala na povrch koncom marca, keď bratislavské lekárne zaznamenali viaceré výbery drahých onkologických liekov na recepty, kde boli predpísané neobvykle vysoké dávky liekov, číslo diagnózy nesúhlasilo s predpísaným liekom a pri následnej kontrole bolo zistené, že pacient, ktorý si lieky vyberal, nie je pacientom daného lekára. Sfalšované boli aj pečiatky lekárov.

Bratislavský samosprávny kraj preto prvého apríla požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o zavedenie ochranných prvkov na recepty. Navrhnutými opatreniami bol napríklad text na recepte, ktorý by bol viditeľný len pod UV svetlom, termochromatický nápis alebo vodotlač. 

Autor článku: Bratislavský samosprávny kraj

Dátum zverejnenia: