Blíži sa Svetový deň čistých rúk

Blíži sa Svetový deň čistých rúk
Zdroj: bigstockphoto.com

Heslom roka 2015 je ZACHRÁŇTE ŽIVOTY: Umývajte si ruky.

Kampaň vznikla v roku 2009 pod záštitou WHO ako súčasť projektu na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach. Je súčasťou globálnej výzvy WHO na podporu bezpečnosti pacientov vydanej pod názvom „Čistá starostlivosť je bezpečná starostlivosť“ z roku 2005. Vznikla na základe rozsiahlych testov vykonaných odborníkmi, ktoré potvrdili nevyhnutnosť zvýšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach a je určená predovšetkým pracovníkom pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom je zlepšenie hygieny rúk, naučiť zdravotníckych pracovníkov ako si v správnom čase a správnym spôsobom umývať ruky, podpora prevencie a s ňou spojené dosiahnutie celosvetového zníženia výskytu infekcií a ich následkov.

Na Slovensku sa aktivitám v súvislosti so Svetovým dňom čistých rúk venujú úrady verejného zdravotníctva pod vedením R UVZ v Trenčíne.
 

 

Autor článku: Kancelária WHO na Slovensku

Dátum zverejnenia: