10. máj 2015 je svetovým dňom Pohybu pre zdravie.

10. máj 2015 je svetovým dňom Pohybu pre zdravie.
Zdroj: bigstockphoto.com

WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybu pre zdravie“ (Move for Health) s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako sú ochorenia srdcovocievne, onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu a i.

Vďaka  technickému pokroku, uskutočňujeme čoraz menej fyzickej aktivity. Výrazne však stúpa psychická záťaž, zatiaľ čo telesná aktivita klesá na minimum.

Ako pôsobí na naše zdravie fyzická pasivita?

Znásobuje riziko srdcovo - cievnych ochorení, cukrovky, obezity, niektorých druhov rakoviny (napr. hrubého čreva a prsníka), osteoporózy, vzniku depresií a úzkostných stavov, nesprávneho držania tela a s tým súvisiacich bolestí chrbtice a krížov.

Aké sú konkrétne priaznivé účinky fyzickej aktivity?

Pravidelná fyzická aktivita naopak vedie k zvyšovaniu podielu kostrového svalstva a lepšiemu spaľovaniu energie v organizme, znižuje riziko vzniku nadváhy alebo obezity, zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol a znižuje „zlý“ LDL cholesterol, spôsobuje pokles pokojového krvného tlaku pri pravidelnom cvičení, napomáha spaľovaniu a vylučovaniu škodlivín z organizmu. Pohyb má vplyv aj na psychické zdravie: zlepšuje prekrvenie mozgu, vnímavosť a pamäť,  vyrovnanosť, emočnú stabilitu, optimizmus, zvyšuje tvorbu endorfínov v mozgu, ktoré ovplyvňujú podkôrové centrá, nazývané aj centrá pôžitku a šťastia, ďalšia látka vylučujúca sa v mozgu pri pohybe je serotonín, ktorý účinkuje ako antidepresívum,  dostatok pohybu znižuje aj agresivitu, hnev, strach.

Čo teda môžeme urobiť pre svoje zdravie? 

30 minút fyzickej aktivity denne min. 5 x do týždňa - intenzita prispôsobená veku a kondícii – dostatočná je aj rýchlejšia chôdza, chodenie pešo, dobré sú klasické športy, napr. beh, atletika, gymnastika, aerobik, plávanie, cyklistika, volejbal, basketbal, hokej, hádzaná, tenis, stolný tenis, lyžovanie, ale aj netradičné športy, napr. kanoistika, turistika, bojové športy, jazdectvo na koni, korčuľovanie, potápanie, horolezectvo rôzne druhy tanca. Pre deti v školskom veku je pre zdravý vývoj potrebných minimálne 60 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity.

Autor článku: Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva

Dátum zverejnenia: