22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity

22. mája si pripomíname Medzinárodný deň biodiverzity
Zdroj: bigstockphoto.com

Medzinárodný deň biodiverzity (biologickej rozmanitosti) patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). S biodiverzitou - rozmanitosťou života na zemi je úzko spojený osud ľudstva, pretože biodiverzita je základom pre udržateľný rozvoj. „Biodiverzita pre udržateľný rozvoj“ je aj témou tohoto ročníka.

 Na význam biodiverzity poukazujú aj tieto príklady:

 

● Biodiverzita je zásadné aktívum v globálnych a lokálnych ekonomikách

Potravinárska výroba závisí od biodiverzity a služieb poskytovaných ekosystémami

Dodávky čistej, zdravotne nezávadnej vody závisia od biodiverzity

● Biodiverzita a fungujúce ekosystémy poskytujú tovary a služby nevyhnutné pre ľudské

zdravie - potraviny, čisté ovzdušie, vodu, pomáhajú regulovať škodcov

● Biodiverzita je základom pre udržateľné živobytie

● Tradičné vedomosti spojené s biodiverzitou sú tiež dôležité a majú hodnotu nielen pre tých,

ktorých každodenný život na nich priamo závisí, ale aj pre moderný priemysel

a poľnohospodárstvo

● Biodiverzita zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní klimatických zmien tým, že

prispieva k dlhodobému ukladaniu uhlíka v biomase

● Dokonca aj v našich umelo vybudovaných mestách sa snažíme prostredníctvom rôznych

ozeleňovacích kampaní zvyšovať biodiverzitu, aby mestské aglomerácie neboli len

pre ľudí, ale aj pre tie živočíchy a rastliny, ktoré sú schopné prežiť v meste a svojou

prítomnosťou oživiť prostredie miest.

Autor článku: Spracované podľa www.npmalafatra.sk

Dátum zverejnenia: