14. júna je Svetový deň darcov krvi

14. júna je Svetový deň darcov krvi
Zdroj: bigstockphoto.com

Hlavnou témou Svetového dňa darcov krvi v roku 2015 je vyjadrenie vďaky darcom krvi, ktorí zachraňujú životy iných. Zároveň je výzvou, aby ľudia na celom svete pokračovali v bezplatnom darovaní krvi, pretože krv je nevyhnutná pre zdravie a život tých, ktorí ju potrebujú. Hlavný apel je na mladých ľudí, ktorí krv ešte nedarovali, ale mohli by tak urobiť.

Svetový deň darcov krvi sa pripomína od roku 2004. V tento deň v roku 1968 sa narodil Karl Landsteiner -  lekár a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému 4 krvných skupín. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora. 

Kto môže darovať krv?

Darcom krvi môže byť každý duševne a fyzicky zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov (aktívny darca do 65 rokov), s telesnou hmotnosťou minimálne 50 kg, s minimálnou hodnotou Hb – muži:135 g/l , ženy:125 g/l.

• Človek, ktorý neprekonal infekčnú žltačku typu B, C a nebol posledný rok v styku s chorými na toto ochorenie (iné vážne infekčné ochorenia treba konzultovať s lekárom transfuziologického pracoviska)

• Človek, ktorý nie je nosičom HIV (vírus spôsobujúci ochorenie AIDS)

• Človek, ktorý nemal v poslednom roku sexuálneho partnera HIV pozitívneho a nepatrí k rizikovým skupinám prenosu HIV ako sú:

• narkomani, ktorí si drogy podávajú vnútrožilovo

• mužskí a ženskí prostitúti

• homosexuálne správajúci sa muži

• jedinci používajúci neobvyklé sexuálne praktiky

• Človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy v minulosti neužíval

• Človek, ktorý pravidelne a dlhodobo neužíva lieky

Kedy nemôžete darovať krv?

Krv nemôžete darovať a lekár Vás môže trvalo vyradiť v prípade:

1. pozitivity testov na AIDS, žltačku typu B, alebo C a na syfilis

2. návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog

3. homo alebo bisexuality

4. poskytovania platených sexuálnych služieb

5. nepredpísaného užívania anabolických steroidov alebo hormónov

6. liečby poruchy zrážania krvi (napr.hemofílie) krvnými prípravkami

7. závislosti na alkohole a drogách

8. chronického závažného ochorenia (rozhodne transfúzny lekár), následkom ktorého vznikajú trvalé zmeny vo vašom organizme, pri ktorých by mohlo dôjsť k trvalému poškodeniu zdravia príjemcu krvi, pretože jeho organizmus je väčšinou oslabený alebo aj samotného darcu (napr. vyvolanie kŕčov pri epilepsii, zlyhanie srdca pri závažných srdcových ochoreniach)

Dočasne Vás môže lekár vyradiť v prípade :

1. návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii

2. kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch

3. po pobyte v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy v posledných 12 mesiacoch

4. po pobyte v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky

5. sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá by spĺňala kritéria uvedené v bodoch 1 – 5)

6. po absolvovaní niektorých úkonov (vytrhnutie zuba, operácia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch

7. alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky

8. pravidelného a dlhodobého užívania niektorých liekov

9. pri bežných ochoreniach vyliečiteľných bez následkov, kedy sa bez rizík pre Vás a pre pacienta môžete vrátiť k darovaniu krvi

Krv môžete opäť darovať, ak ste:

1 mesiac po doužívaní ATB (antibiotík)

2 týždne ( najmenej ) bez zvýšenej teploty, bez príznakov ochorenia, po chrípke

1 mesiac po preventívnom očkovaní vakcínami s oslabenými vírusmi a baktériami (BCG, žltá zimnica, rubeola, osýpky, poliomyelitída, očkovanie proti thýfu, cholere..)

1 týždeň po preventívnom očkovaní vakcínami s neaktívnymi alebo usmrtenými vírusmi a baktériami (chrípka), vakcínami obsahujúcimi anatoxíny (tetanus, záškrt), vakcínami proti hepatitíde A alebo B, vakcínami proti kliešťovej encefalitíde a besnote (ak ste zdravý, nemáte ťažkosti a nebol ste vystavený riziku nákazy)

1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, trhanie zubu)

2 týždne bez hnačky a horúčky

aktuálne bez herpesu

aktuálne mimo menzes, tehotenstvo a dojčenie

6 mesiacov po operačnom zákroku

6 mesiacov po akupunktúre, tetovaní a piercingu

6 mesiacov po transfúzií krvi

6 mesiacov po endoskopickom vyšetrení ( gastrofibroskopia, rektoskopia, cystoskopia, vnútrožilová kanylácia )

Autor článku: Redakcia

Dátum zverejnenia: