Poplatkový chaos pokračuje

Poplatkový chaos pokračuje
Zdroj: bigstockphoto.com

Od začiatku júla nemôžu lekári vyberať od pacientov poplatky za prednostné ošetrenie. Tieto si však poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nahrádzajú navýšením iných poplatkov či priamo novými druhmi poplatkov, ktorým tento zákon obchádzajú. Bratislavský samosprávny kraj na tento problém upozorňuje dlhodobo. Pacient sa tak stáva rukojemníkom deravého zákona.

Bratislavská župa bola úplne prvá, ktorá stále dokola upozorňovala, že takzvané zrušenie poplatkov  a tým, že sa nestanovia žiadne limity, žiadne kategórie, žiadne povinnosti, ktoré by mohli urobiť to, že by sme mohli obmedziť výšky poplatkov a formy poplatkov, tak dôjde k poplatkovému chaosu. Už to žijeme niekoľký mesiac, o chvíľu to bude pol roka. Napriek týmto upozorneniam sa Ministerstvo zdravotníctva tvári, že ten problém rieši. Bohužiaľ my si myslíme, že s ten problém dá vyriešiť len zmenou zákonnej normy.  Samotný fakt, že v tejto poplatkovej fantázii my nemáme žiadne vážnejšie právomoci ako župa a zároveň sme povinní to kontrolovať a usmerňovať celý chod čo sa týka zdravotníctva, robí stále väčší a väčší chaos,“ vyjadril sa na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj už od jari upozorňoval na nejednoznačnosť novely zákona 577/2004. Tá síce zrušila vyberanie poplatkov za prednostné ošetrenie, no aj napriek žiadostiam zainteresovaných, nestanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR maximálne výšky poplatkov, ktoré lekár vyberať môže. Bratislavská župa, ktorá tak, ako ostatné župy, má povinnosť evidovať cenníky výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak eviduje nepomerné rozdiely v cenách za ten istý úkon. Príkladom je posudok všeobecného lekára pre dospelých na vydanie zbrojného pasu. Ten sa v regióne pohybuje od 15 do 50 eur.

„Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nám musí zo zákona, ak chce vyberať poplatky, doručiť zoznam takýchto poplatkov. V prípade, že nám to doručí, my sa na to pozrieme prípade zjavného nezmyslu ho upozorníme na to, že takýto poplatok nemôže vyberať a v tom lepšom prípade si to uvedomí a zmení to. Za druhé tento cenník výkonov za poplatok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v ambulancii a samozrejme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ho musí udržiavať. V prípade, že sa tak nestane samosprávny kraj mu môže udeliť pokutu do výšky 3 300 eur. V prípade, že podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti nejakým poplatkom samosprávny kraj mu môže udeliť pokutu do výšky 16 000 eur,“ objasnil lekár samosprávneho kraja MuDr. Valerián Potičný, MPH.

Okrem výšky poplatkov, ktorá nie je nikde regulovaná, sú problémom aj novo-vzniknuté poplatky, ktoré poskytovatelia skrývajú za rôzne „príplatky“ či priamo „dary“ ambulanciám. Pacienti tak napríklad v bratislavskom regióne u niektorých lekárov platia za „neodhlásenie“ či „nedodržanie“ termínu od 10 do 33,10 eur a príplatky sa nevyhli ani nespolupracujúcim deťom, za ktoré si rodičia priplatia napríklad u zubára. Tieto poplatky však lekár nemá právo žiadať a už vôbec nie nimi podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

„Úmysel zákona je dobrý, avšak minul sa účinkom. Pretože nikto so zúčastnených  presne nevie, čo má robiť a doplácajú na to pacienti spôsobom, na aký sme upozorňovali. Hovorili sme, že keď sa nestanoví rozsah týchto poplatkov, to znamená za aké výkony poplatky sa vôbec môžu vyberať, a pokiaľ sa nestanoví maximálny výška , dôjde k dvom veciam. Za prvé, že rozsah týchto poplatkov neskutočným spôsobom narastie, to sa jednoznačne stalo a za druhé, že ich výška raketovo vzrastie a to sa stalo tak isto,“ uzavrel lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný.

V priebehu najbližších dňoch preto chystá Bratislavská župa stretnutie zástupcov lekárskych stavovských organizácií.

Autor článku: TS Bratislavský samosprávny kraj

Dátum zverejnenia: